Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dubbel(s)pel om vuxenutbildningen

Annons

Under hösten har undertecknad protesterat mot regeringens neddragning av statsbidragen till vuxenutbildningen. För Västerås del fick det konsekvenser som bidrog till att vi fick anpassa vår kostym till det som vi i första hand är skyldiga att erbjuda. Utöver detta lyckades Västerås-alliansen, genom ett tillskott på 6,5 miljoner kronor, behålla viktiga yrkeskurser inom den gymnasiala vuxenutbildningen.

Fortsätter arbetsmarknads-läget att utvecklas positivt så kommer behovet av att läsa inom vuxenutbildningen att minska. För gymnasiet är målet att fler ungdomar än i dag ska klara av sin utbildning med godkända betyg. Det innebär att färre skulle behöva läsa om inom vuxen-utbildningen. Oavsett detta kommer Västerås att behöva erbjuda målgruppen lågutbildade och språksvaga utbildning. Det kommer vi att säkerställa.

Socialdemokraterna har i samband med diskussionen kring vuxenutbildningen i Västerås kommunstyrelse inte kritiserat eller för den delen kommit med andra lösningar eller förslag till omprioriteringar i budgeten för 2007. Det enda som presenterades var ett utredningsförslag. Detta bifölls eftersom det i samband med omstruktureringen ändå ska göras en genomgång av utbildningsutbudet. I utbildningsnämnden lyckades inte socialdemokraterna redovisa en alternativ budget med andra prioriteringar för att satsa mer på vuxenutbildningen.

För västeråsaren kan det vara intressant att veta att tilläggsbudgeten för 2007 antogs av ett enigt kommunfullmäktige som ställde sig bakom folkpartiets och Västeråsalliansens förslag. Inte en enda socialdemokrat begärde ordet under punkten som berörde vuxenutbildningen för att exempelvis framföra kritik eller något annat förslag. Det är därför märkligt att följa en debatt där socialdemokrater påstår att de varit aktiva i denna fråga, att de har protesterat mot majoritetens förslag i Västerås och protesterat mot regeringens förslag. Detta stämmer inte. Det är oroande att socialdemokraterna ger en bild inom de kommunala beslutsfora och en annan gent-emot allmänheten och deras medlemmar.

När statsbidraget nu övergått till kommunen är det upp till kommunen att prioritera vuxenutbildningen. Det gör vi nu, och det kommer vi att vilja göra i fortsättningen med. Därför blir det svårt att hänga med när socialdemokraterna säger att man inte vill överta finansieringsansvaret för vuxenutbildningen.

Folkpartiet och Västeråsalliansen har lyckats behålla svenska för invandrare, både den som vi är skyldiga att erbjuda men också heldagsverksamheten med praktik. Den är vi inte skyldiga att erbjuda, men som vi anser är viktig ur ett integrationsperspektiv. Vi lyckades prioritera dyslexiverksamheten inom Komvux och behålla viktiga yrkes-inriktade kurser för dem som vill ut i arbetslivet. Mot detta finns en s-opposition som inte kunnat presentera ett alternativt förslag i varken kommunstyrelse eller utbildningsnämnd.

@Byline - endast namn:Roger Haddad

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons