Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dumsnålt, Andreas Porswald

Annons

Med en kommunal budget för 2007 på över fem miljarder kronor och ett överskott 2006 på drygt 200 miljoner, låter det oerhört dumsnålt och föga trovärdigt, när Andreas Porswald i Västmanlands radio försvarar Västeråsalliansens beslut om att lägga ner konsumentnämnden. Särskilt som politikerna i konsumentnämnden hittills kostat kommunen högst 160 000 kronor per år och tjänsteverksamheten knappt tre miljoner.

Genom att jämföra dessa siffror med varandra, förstår vem som helst att det måste ligga andra orsaker bakom, än att bara spara pengar på nämndpolitiker, när alliansen nu väljer att slå ihop konsumentverksamheten med Miljö och hälsa.

Det som gör mig riktigt besviken och ledsen är vetskapen om att Västeråsalliansen före valet mörkat både för politiker och väljare när det gäller konsumentverksamheten.

I den senaste budgetdebatten strax före valet, lade en enigallians fram ett förslag på 3,1 miljoner kronor till konsumentnämnden, varvid undertecknad gick upp i talarstolen och tackade för denna om- och nytanke.

Min uppfattning om riktningen bemöttes inte ens med ett pip från alliansen, som ärligen borde ha klargjort att man inte alls tänkte stå fast vid det miljöpartiet, centern och kristdemokraterna sagt tidigare i kommunfullmäktigedebatterna - alltså behålla konsumentnämnden som en separat nämnd.

Konsumentvägledare som var med när konsumentverksamheten tidigare kamperade ihop med miljö- och hälsoskyddsnämnden kan vittna om att konsumentfrågorna då ofta kom i skymundan framför nämndens viktiga myndighetsutövning inom miljöområdet. Själva konsumentbyrån flyttades än hit och än dit och fick med tiden en undanskymd plats bakom några bokhyllor på Stadsbiblioteket, där konsumentvägledarna kom att känna sig allt mer besvikna över och bortglömda av politikerna.

När socialdemokraterna under 1990-talet kom tillbaka till makten ändrades detta, och byrån kom att flyttas till stadshuset. Nu bildades konsumentnämnden och budget- och skuldrådgivningen slogs samman med konsumentverksamheten för att mer tydliggöra sambanden, men också göra det svårare för politikerna att fösa konsumentverksamheten under mattan. Äntligen fick konsumentfrågorna bättre status, vilket var särskilt viktigt på en alltmer globaliserad och konkurrensutsatt marknad!

Genom noggrann statistik har Konsument Västerås kunnat bevisa att västeråsarnas kontakter med byrån ökat för varje år, och med hjälp av nämndledamöterna har Konsument Västerås fått ekonomiska tillskott bland annat för att kunna anställa ytterligare en konsumentvägledare, göra vissa aktivt riktade miljösatsningar (Handla för Framtiden) eller utbilda näringsidkarna i de konsumenträttsliga lagarna. Vilket skulle ha varit näst intill omöjligt utan stöd och hjälp från nämndpolitikerna.

På konsumentdagarna i våras, då alla Sveriges konsumentvägledare träffades, uttalade flera avund över hur väl politikerna i Västerås lyft fram konsumentvägledarnas arbete i ljuset. Dessutom har Konsumentverket vid flera olika tillfällen tagit Konsument Västerås till hjälp i olika utvärderingsfrågor, vilket känts hedrande - inte minst sedan man på Konsumentverket nu anställt två av Västerås duktiga konsumentvägledare.

Men trots duktiga tjänstemän är det olyckligt om politikernas arbete i en nämnd förringas. Har dessutom samtliga politiker i alliansen samma uppfattning som moderaterna haft och har (ju färre politiker desto bättre), ja, då kan jag bara beklaga demokratin. Men har miljöparitet, centern, kristdemokraterna och folkpartiet samma uppfattning som moderaterna att så många tjänster som möjligt bör privatiseras eller styras av tjänstemän, ja, då har väljarna fått det de vill ha. Miljöfrågorna torde dock inte bli färre under miljöpartisten Andreas Porswalds ledning, varför risken är stor att konsumentfrågorna åter igen hamnar vid sidan om andra viktiga myndighetsaspekter.

Till sist undrar jag hur alliansen har tänkt hantera budget- och skuldrådgivningen, som idag ligger under individ- och familjenämndens beskydd. Ska dessa frågor återigen särskiljas från konsumentverksamheten? Och hur i hela friden har regeringen i Stockholm tänkt kring konsumentfrågor, när man nu flyttar konsumentverksamheten från Jordbruksdepartementet till Integrationsministeriet?

Det är dumsnålt att lägga ner konsumentnämnden, skriver Solveig Ingemarsson (s), fritidspolitiker och före detta konsumentnämndordförande i Västerås.

Solveig Ingemarsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons