Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

EESK: Europa måste byggas underifrån

Annons
Centralmakten. EU-kommissionäreren Charlie McCreevy och Kommissionens president José Manuel Barroso kan inte bygga Europa uppifrån.

Europa har stora möjligheter men står samtidigt inför omfattande utmaningar de närmaste åren. Klimathotet, den demografiska utvecklingen, utmaningen att öka både mat- och energiproduktion samt de växande främlingsfientliga strömningarna runt om i Europa är tydliga exempel på detta.

För mig är det inte stater, myndigheter eller ens de politiska partierna som är garanten för att Europa stärks utan det är när det civila samhället tar tag i frågan som Europatanken växer sig stark och våra gemensamma utmaningar kan hanteras.

Jag ser framför mig fem intressanta områden.

1. Europadebatten måste upp på agendan. Europadebatten försvinner lätt i den nationella politiska debatten. Jag förvånas över att vi 2010 kan föra en intensiv debatt om Sveriges framtida utveckling utan att koppla det till den europeiska dimensionen.

Ett exempel. Ingen ställde Sverigedemokraterna till svars för sitt krav på att Sverige ovillkorligen skall lämna EU. Ett utträde ur EU skulle förpassa Sverige till gärdsgårdsserien i Europa. Trots detta uteblev diskussionen.

När EU bildades handlade det om att skapa fred mellan länder. I dag handlar det om att skapa fred mellan människor, när främlingsfientliga partier tar ett allt fastare grepp om Europa.

2. Civilsamhällets roll måste stärkas. Dess betydelse för välstånd, tillväxt, demokratisk skolning och omsorg är enorm.

Bara i Sverige omfattar det ideella arbetet minst 150 miljarder kronor. Utan civilsamhällets insatser stannar stora delar av Sverige liksom Europa.

3. Det livslånga lärandet blir allt viktigare. Utbildning är nyckeln i morgondagens sysselsättningspolitik. Kompetensutvecklingen måste vara ”livslång och systematisk”. Folkbildningens roll är också i detta fall viktig.

4. Europas demografiska utmaning oroar. I dag går det fyra arbetande i EU på varje pensionär. Snart är vi nere i två arbetande per pensionär. Konkurrensen om arbetskraften ökar och de länder som har en öppen och väl fungerande integrationspolitik har ett försprång i den kampen.

Bäst klarar sig de orter där det finns starka nätverk med lokala företagare, ideella organisationer och invandrare och där det finns en stark tradition av folkrörelser och folkbildning.

5. Hållbar utveckling en avgörande faktor. Världens ledare måste ta ett större ansvar för att långsiktigt bygga en hållbar värld och stoppa växthuseffekten, men än viktigare är att stimulera ett brett folkligt engagemang och folkbildning. Det handlar inte minst om att ta vara på jorden och skogen som strategisk resurs. Enligt FN måste världen matproduktion fördubblas till 2050, sam-tidigt som nya krav ställs på produktion av förnybar energi från jorden och skogen.

Detta är några centrala områden som står i fokus för mitt arbete som nyvald ordförande för EESK. Det handlar om ett underifrånperspektiv i stället för att ”implementera” från en central position. Det är på det viset vi håller visionen om ett fredligt och välmående Europa levande.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons