Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elever i dag behöver mer vuxenstöd

Annons

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har tagit initiativ till ett arbete som ska leda bort ifrån att "batongpedagogik", vakt-bolag, kameraövervakning och annan form av kontroll ska etablera sig i Västerås kommunala skolor inom Proaros. Skolans ansvariga tjänstemän tog med glädje emot oss och våra funderingar kring hur vi kan hantera den alltmer negativa utvecklingen inom skolans så kallade elevsociala sfär. Eleven var i fokus.

Hur skapar vi en bra arbetsmiljö för elever och personal inom Proaros skolor? Hur blir skolan den "goda arbetsplatsen" för både elever och personal?

Skolan är landets i särklass största arbetsplats. Den är en spegling av samhället i stort där hot och våldssituationer blivit ett vanligare inslag. På vissa skolor i landet har utvecklingen gått i riktning mot att bevakningsföretag samt övervakningskameror blivit ett inslag i vardagen.

Vill vi ha en sådan utveckling eller finns det andra sätt att möta dessa problem?

Både elever och personal inom skolan omfattas av Arbetsmiljölagen som talar om en sund och säker miljö. Arbetet skall anpassas efter individens förutsättningar. Vi tror att den "goda arbetsplatsen" finns och kan finnas inom skolan. Det kräver dock att elever, personal och skolledning tar ett gemensamt an-svar för arbetsmiljön, både den fysiska samt den psykosociala.

Ett konkret sätt att ta ett första steg i riktning mot en bättre arbetsmiljö inom skolan var ett halvdagsseminarium som Pro-aros inbjöd till. I första hand gick inbjudan till rektorer, elevskyddsombud, skyddsombud, inom gymnasiet och högstadiet, skolöverläkare, representanter från individ och familj, lärare från specialundervisningen och skolinspektören. Syftet var att genom att ta del av olika undersökningar kring elever hälsa och upplevda trivsel i skolan, få en bild av hur våra elever mår och vilka juridiska möjligheter lärare och rektorer har när det gäller att i skarpa lägen tillrättavisa elever. Det är inte bara lärare och annan personal som känner en otrygghet utan även eleverna påverkas av en ökad "råhet" i skolans värld, både när det gäller den språkliga tonen, fysiskt och psykiskt hot om våld. Ett sjuttiotal personer kom till detta seminarium.

Ett nytt seminarium kommer att genomföras i början på vårterminen 2006.

Naturligtvis kan inte enbart elever, lärare, övrig personal och tjänstemän skapa en bättre situation och utveckling inom skolans alla områden. Politiker, både lokalt och centralt, har ett stort ansvar för hur skolan utvecklas. Kraven både på lärare och elever har höjts när det gäller att uppnå målen i skolan. Vilken typ av resurser har skolan behov av? Inom skolan kan vi bara påverka de resurser vi får. Hur stora resurserna blir, bestämmer politikerna. Politikerna beställer och skolan utför! Frågan är, vad vill de ha utfört av sin beställning? Men hur råder vi bot på våldet? Är det inte för sent att stoppa det på högstadiet och på gymnasiet? Det är precis som elevernas bristande kunskaper, var uppstod denna brist, som genererar en sådan hög kostnad i gymnasiet?

Lärare inom förskolan berättar också om barn som redan i femårsåldern uppträder hotfullt, men små barn leker ju! Barn/elever på lågstadiet använder också tillmälen både mot lärare och elever. Också det fysiska språket tilltar. Elever i dag behöver mer vuxenstöd när det gäller den sociala delen inom skolan. Arbetet med värdefrågorna blir alltmer viktiga. Värdefrågorna kan inte enbart läras in utan förebilderna blir också alltmer viktiga, där har läraren en central roll. Att möta varje elev/individ och då krävs det tid. Tid med kvalitet.

Föräldrar har ett stort ansvar när det gäller barnets uppfostran, ett utökat samarbete mellan föräldrar, skola och samhälle är också önskvärt. Vi lever i dag i ett komplext samhälle där vi påverkas ifrån många håll. Barn som översköljs av media, där räcker i dag inte längre leken enbart till för att bearbeta verkligheten. Risken är att de genomför det de ser i media till verklig handling, är det det vi möter i dag? Per Dahlberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons