Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elisabet Fridén: Inget politiskt käbbel

Annons

C-G Hallqvist skrev i fredagens VLT om frågor som berör Nämnden för funktionshindrade och det kräver ett svar.

En Lex-Sarah-anmälan görs när man anser att någon typ av missförhållande råder inom en verksamhet och det är personal som arbetar där som enligt lag är skyldig att anmäla.

Den Lex-Sarah-anmälan på Lillhäradsboendet som C-G Hallqvist tar upp i sin artikel inkom till nämnden fredagen den 10 november 2006. På måndagen informerades verksamhetschefen och den 24 november möttes anmälaren, verksamhetschefen och tjänsteman från nämndens stab. Information om ärendet gavs på nämndens arbetsutskott den 5 december.

Grundlig granskning på plats skedde den 8 december då styrdokument och dokumentation om de enskilda personerna gicks igenom och intervjuer gjordes med den personal som då arbetade. Tjänstemannen träffade tre av de fyra boende men att höra dem om händelser bakåt i tiden ansågs inte lämpligt med hänsyn till deras funktionshinder. Granskningen gav inga signaler om att det vid tillfället fanns missförhållanden, enligt vad anmälaren angivit, och därför bedömdes det att någon ytterligare utredning inte var aktuell. Därmed hördes inte all personal. Beslut om anmälan togs i politisk enighet på arbetsutskottet den 16 januari. Den 4 januari ringde anmälaren och erbjöds då ett möte med enhetschef och verksamhetschef men avböjde.

Att ärendet skulle ha förhalats på grund av politiskt käbbel stämmer inte. Det finns ingen motsättning över blockgränserna i detta ärende och att det är anmält till länsstyrelsen, Socialstyrelsen och JO ser vi som en fördel genom att externa granskare kan göra en djupgående analys av de områden som anmälarna tagit upp. Myndigheterna kommer att besöka boendet.

Den situation som uppstått för debattörens dotter kräver en seriös hantering. Det sker täta möten med ansvariga i det professionella nätverket och själv ser jag till att kontinuerligt informera mig. Jag kan förstå att det finns en otålighet över att utredningen, kring Lillhärad och hur det ska ordna sig för dottern, tar så lång tid. Genom min redovisning hoppas jag att vissa frågetecken rätats ut. Det är angeläget att det i slutändan blir en bra lösning för debattörens dotter. När man är förälder finns säkert under tiden en gnagande oro.

Elisabet Fridén (kd)

ordförande för Nämnden för funktionshindrade i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons