Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elisabet Fridén (kd): Helhetstänk bättre än konfrontationspolitik

Annons

Ulla Persson (s) har inte i något av sina tre debatt-inlägg i VLT om allmän-nyttans villkor tagit upp varför (s)-regeringen till-satte en statlig utredning 2005, vilken sedan fullföljts av alliansregeringen. Den dominerande orsaken var att Fastighetsägarna anmält Sverige till EU-kommissionen för påstått otillåtet statsstöd till kommunala bostadsbolag från sina kommunala ägare.

Persson verkar blunda för frågans komplexitet medan bostadsminister Mats Odell (kd) utifrån utredningen och efter en bred remissomgång, vill sträva efter att hitta en hållbar lösning där produktion och förvaltning av hyresrätter ska stimulera både kommunala och privata fastighetsägare och där nya spelregler ska tas i brett samförstånd.

Persson sticker huvudet i busken i stället för att allvarligt fundera på hur vi på bästa sätt ordnar vår lagstiftning i Sverige så att den harmonierar med EG-rätten, där vi vill bevara och utveckla hyresrätten, där sociala bostäder ska finnas kvar och där bruksvärdesprincipen och hyresgäströrelsens lagstadgade förhandlingsrätt ska kvarstå.

Den statliga utredningen har angett två vägar för att reglera allmännyttan. Den ena är en ren självkostnadsmodell och den andra en ren affärsmodell där inga kommunala stöd ges som inte en privat aktör skulle fått i motsvarande situation. Till detta har Sveriges kommuner och landsting (SKL) ett förslag där affärsmässighet för kommunala bostadsbolag ska vara huvudregel men där ett nationellt regelverk skapas som innebär att viss väl definierad och avgränsad verksamhet ska undantas från affärsmässigheten.

Detta förslag väger tungt hos regeringen i den fortsatta handläggningen särskilt som det är kommunerna som äger de kommunala bostadsbolagen.

Ulla Perssons hotfulla kommentarer om bristande produktion av ungdoms-bostäder slår tillbaka mot den egna försummelsen under s-styret. En sedan 2007 sundare byggmarknad utan stora statliga subventioner börjar nu visa upp nya sätt att skaffa fram bostäder till hyggliga hyror.

Icke fungerande flytt-kedjor har varit den största bromsklossen i Västerås och där har den ensidiga satsningen på Gäddeholmsprojektet med efterföljande överklagning, spelat in. De billigaste bostäderna finns bland de hyresrätter som lämnas vid flytt till småhus eller bostadsrätter.

Bostadspolitiken är komplex och att vända skutan rätt efter grundkänningar tar tid.

Elisabet Fridén

kommunalråd och gruppledare för kristdemokraterna

i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons