Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elisabet Fridén (KD): Läs idépromemoria ­ om att förebygga oönskade graviditeter

En arbetsgrupp inom Socialdepartementet lade nyligen, under Anders Miltons ledning, fram en idépromemoria om hur man kan arbeta för att förebygga oönskade graviditeter.

Annons

Bakgrunden är att Sverige har de högsta aborttalen i Västeuropa räknat per 1000 kvinnor. 

Idépromemorian har föregåtts av en omfattande kommunikation med organisationer, myndigheter, politiska ungdomsförbund, kommuner och landsting, skolor, forskare med flera. och utifrån arbetsgruppens förslag kommer regeringen att ta ett initiativ i frågan.

Våra kristdemokratiska ministrar går inte i förväg ut med hur detta förslag ska se ut. 

Däremot händer det att enskilda riksdagsledamöter signalerar sina

uppfattningar när utredningar läggs fram. 

Det måste vara i allas intresse att samhället strävar efter att människor ska ha en sexuell och reproduktiv hälsa. Det förebyggande arbetet i skolans sex- och samlevnadsundervisning, skolhälsovården, studenthälsan och vid ungdomsmottagningarna har då stor betydelse. 

En viktig faktor är förstås att preventivmedel finns tillgängliga så att ungdomar lätt kan få tag i dem och att det inte finns några ekonomiska hinder att använda dessa. 

Det måste också på sexualitetens område finnas en jämställdhet där ungdomar av båda könen kan taansvar. Det är knappast ovanligt att killar tjatar sig till sex och att tjejer inte har något skydd mot enoönskad graviditet och mot sexuellt överförbar sjukdom. 

Finns alkohol med i bilden blir det än mer komplicerat. Arbetsgruppen föreslår att Skolverket får i uppdrag att göra kvalitetsgranskningar av skolornas sex- och samlevnadsundervisning. Innehållet bör reformeras och personalen

fortbildas. 

Arbetsgruppen föreslår också att ett nationellt register upprättas med individbaserade data där personnummer men ej namn och adress ingår. Detta gör att forskning är möjlig på olika abortmetoder och hur de påverkar kvinnors hälsa. 

Forskning kring komplikationer är i dag omöjlig att göra då man inte har tillgång till individbaserad data. Socioekonomiska faktorer kan ha betydelse för var man ska sätta in mer stöd och information. 

Stränga regler gäller de nationella hälsodataregistren som är oåtkomliga om inte särskilt tillstånd getts av en etikprövningsnämnd och Socialstyrelsen gjort sin sekretessprövning. 

Det är ett minst sagt fördomsfullt inlägg från Lars Eriksson (S) i VLT den 20 juli om kristdemokraternas syn på förebyggande av oönskade graviditeter. Människans sexualitet har stor livsbejakande betydelse och den seriösa promemoria som lagts fram är väl värd att läsa. Kristdemokraternas initiativ i regeringen att låta en arbetsgrupp ta fram förebyggande åtgärder mot oönskade graviditeter är ett led i arbetet för ökad sexuell och reproduktiv hälsa. 

Elisabet Fridén

Kommunalråd och gruppledare för kristdemokraterna i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons