Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elisabeth Unell (m): Barn till missbrukare måste få bättre stöd

Beredskapen för att upptäcka och stödja barn till missbrukande föräldrar måste bli bättre i Västmanland.

Annons

Stödet till dessa barn varierar kraftigt mellan olika kommuner beroende på hur väl samarbetet mellan skola, socialtjänst och andra aktörer fungerar. Vi behöver utveckla stödet till barn i riskmiljöer genom att till exempel välfärdsverksamheterna som arbetar med barn utvecklar tydliga rutiner för bättre samverkan.

Idag växer minst 200000 barn och ungdomar, i Sverige, upp i hem där den ena eller båda föräldrarna missbrukar alkohol eller andra droger. Det motsvarar 2-3 barn i varje grundskoleklass i Västmanland. De här barnen är en utsatt och glömd grupp.

Fortfarande finns mycket skuld, skam och tystnad kring missbruksfrågor, och fördomarna är många. Ett missbruk är därför ofta en välbevarad familjehemlighet.

Genom sin dagliga kontakt med barnen har skolan en nyckelroll för att barn som lever med missbrukande föräldrar ska kunna få den hjälp de har rätt till. Men det brister i skolornas beredskap.

Utan tydliga rutiner riskerar barnens situation att förbli oupptäckt. Det är viktigt att det finns en policy eller handlingsplan som beskriver skolans arbete för barn med missbrukande föräldrar.

Om och när skolan väl blivit varse ett barn som lever med en missbrukande förälder är det också avgörande att samarbetet mellan skola, sociala myndigheter och övriga inblandade aktörer fungerar. Idag är det stora variationer i stödets kvalitet och omfattning mellan olika kommuner.

Varje kommun, och varje välfärdsverksamhet som möter barn, måste ha en beredskap och ett fungerande arbete på detta område. Därför behöver självklara rutiner utvecklas och förankras på alla nivåer för att upptäcka, bemöta och stödja barn i riskmiljöer. Med gemensamma förhållningssätt, en tydlig ansvarsfördelning och uttalade förväntningar på hur personalen ska agera blir det lättare att angripa ett problem som många ser, men inte vet hur de ska ta sig an.

Idag, den 10 september, arrangerar Alkoholkommittén videokonferensen "Dags för barnen", ett startskott för en såväl nationell som lokal prioritering av stödet till dessa barn. Då samlas omkring 5000 personer på 21 orter, däribland Västerås, i syfte att stärka arbetet med barn som lever i riskmiljöer. Den lokala arrangören i Västmanland är Förebyggvästmanland.nu, som är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Landstinget, Polismyndigheten och Västmanlands kommuner och landsting (VKL).

Deltagare är många aktörer som bedriver verksamheter allt från kommunerna, kyrkan, polisen och ideella organisationer. Denna konferens blir ett avstamp för det fortsatta arbetet att stödja barn som lever i utsatta situationer.

Elisabeth Unell

Ordförande i Västmanlands kommuner och landsting

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons