Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En anpassning till ett modernt arbetsliv

På sikt står det klart att vi måste bryta traditionen med långa arbetspass. Vi vill värna om att all personal har en god arbetsmiljö med förutsägbara arbetstider, skriver landstingsdirektör Jan Brithon i ett svar på Lennart Edmarks debattinlägg den 14 november.

Annons

För ansvariga inom hälso- och sjukvården är målet att kunna ge invånarna vård av god kvalitet och hög säkerhet. Det innebär en ständig balansgång mellan hög tillgänglighet, begränsade resurser och god arbetsmiljö för sjukvårdspersonalen.

De nya arbetstidsreglerna är ganska självklara i ett modernt arbetsliv. Maximalt 48 timmars arbetsvecka, 11 timmars dygnsvila och 36 timmars sammanhängande veckovila har de allra flesta. Syftet med EU-direktivet om arbetstider är att skapa bättre arbetsförhållanden och samtidigt nå förbättrad vårdkvalitet och patientsäkerhet, vilket inte framkommit i den pågående debatten.

EU:s arbetstidsdirektiv aktualiserar frågan om hur sjukvårdspersonalens arbetstid ska organiseras. På sikt står det klart att vi måste bryta traditionen med långa arbetspass. Vi vill värna om att all personal har en god arbetsmiljö med förutsägbara arbetstider.

Dagens system bygger för vissa grupper på ett visst mått av övertidsuttag. Det är inte bra. Det försvårar för den enskilde att planera sin tid och kan skapa onödig stress. Möjligheten att ta ut intjänad jourkompensation i ledighet varierar också. Deltagande i jourarbete sker inte alltid inplanerat, vilket försvårar möjligheten att kombinera arbete med familj.

Arbetstiderna inom vården behöver anpassas för att skapa rimliga arbetsvillkor som mer liknar de villkor som finns på arbetsmarknaden i övrigt.

Under hela 2006 har arbetet med anpassning till den nya lagstiftningen pågått inom Landstinget Västmanland. En genomlysning av samtliga verksamheter har genomförts.

Några områden återstår att lösa, som Lennart Edmark också tar upp. Det handlar bland annat om möjligheten att ha bemanning under semesterperioden och situationen på vissa mindre enheter. Ambitionen är att lösa även dessa problem till årsskiftet, även om jag är medveten om att tiden är knapp. Min övertygelse är att vi tillsammans med berörd personal kommer att hitta bra lösningar - för patienternas och de anställdas väl.

Jan Brithon

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons