Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En avgrund mellan Gud och vetenskap

Annons

Olle Åhs skriver i VLT den 4 januari att han saknar den djupa analysen av de stora frågeställningarna i den pågående debatten om religion och vetenskap. Tyvärr måste jag säga att han själv inte gör värst mycket för att fördjupa den.

En fördjupning, eller i vart fall en breddning, av debatten vore att betrakta religion och vetenskap som två skilda kulturella företeelser och diskutera deras respektive förtjänst och bristfällighet som människans välgörare. Åhs håller dock fast vid det traditionella skyttegravskriget men flyttar frontlinjen ett snäpp bakåt från biologi till kemin och fysiken.

Människor med religiös inklination har i försvar för sin skapelsetro beskyllt utvecklingsläran för brister och fel. Brister och fel som bara, menar de, kunnat överbryggas med en guds hjälpande hand. 150 år efter Charles Darwin har dock antalet felande länkar och luckor i evolutionsteorin i princip försvunnit.

Evolutionsteorin kan idag betraktas som den mest säkerställda teorin av alla vetenskapliga teorier. Vi vet hur arter förändras och tillkommer genom arv, mutation och urval och vi kan betrakta evolution under mikroskop när det kommer till bakterier. Ingen människa vid sunda vätskor kan längre betvivla att utvecklingen av arter genom evolution är ett faktum.

Åhs och andra religiösa har insett att slaget om Edens lustgård är förlorat. Dagens alla arter har tillkommit på samma sätt som våra moderna hundraser, genom urval, och inte genom ett slag med ett trollspö för 6 000 år sedan i en trädgård någonstans mellan Eufrat och Tigris. Åhs vill dock prompt klämma in Gud i ekvationen och gör det genom att tala om livets uppkomst och att liv i sig skulle stå i motsättning till termodynamikens andra lag.

Darwin och darwinister har aldrig gjort anspråk på att förklara hur livet i sig själv uppstod. Darwin skrev som bekant om arternas uppkomst och inte om livets uppkomst. Kemister har dock intresserat sig för frågan men vi vet idag inte exakt hur den självreplikerande molekylen RNA (DNA har utvecklats från RNA) uppstod. Men det finns gott om lovande hypoteser fast inga entydiga belägg för endera svaret. Den som vill hänga upp sin tro på denna lucka i vår förståelse kan kanske göra så i ytterligare några decennier eller rent av sekler innan gåtan blir slutgiltigt löst.

Åhs andra lucka är termodynamikens andra lag, men här har han uppenbarligen inte riktigt förstått vad lagen innebär. Varken liv eller komplexa organ motsäger termodynamiken. Tvärtom är alla livets egenheter en produkt av den. Det är till exempel på grund av termodynamikens andra lag som vi måste äta och växter kräver solljus.

Termodynamikens andra lag säger i all enkelhet att eftersom det finns betydligt fler sätt att stöka ned än att hålla i ordning så kommer oordning att vara vanligare än ordning. Detta gäller i vardagsrummet lika mycket som bland molekylerna i en kemisk förening. Termodynamiken säger också att för att behålla ordning så krävs det energi, exempelvis att jag under någon timme går över vardagsrummet med min dammtrasa och skurhink.

Livets molekyler behöver också energi för att vara kvar i ett ordnat tillstånd och det är därför vi äter, för att få energi. Solen är livets yttersta energikälla och det är tack vare den som ordnade strukturer som DNA och hjärnor kan existera. Om någon gud skall tillbes i detta sammanhang är det följaktligen Ra.

Åhs sätt att närma sig frågan om Gud och vetenskap blottar dock den avgrund som skiljer dem åt. Den troende söker desperat efter en plats i den vetenskapliga världsbilden där just hans favoritgud kan komma in och rädda dagen genom att vara svaret på den olösliga gåtan.

Vetenskapen kan aldrig acceptera ett sådant sätt att förhålla sig till verkligheten. En vetenskapsman sätter sig inte ner och funderar över hur hans favoritteori skall passa in i verkligheten utan vilken teori som bäst förklarar verkligheten sådan som den är.

Jerker Karlsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons