Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En fri kyrka och en röst i samhället

Annons

Det finns mycket engagemang och vilja hos alla frivilliga som arbetar i Svenska kyrkan. Detta är en viktig erfarenhet efter min första mandatperiod som ordförande i Viksängs församling och vice ordförande i styrelsen i Posk i Västerås.

Verksamheten i Svenska kyrkan vilar på det arbete som görs av alla anställda medarbetare men resultatet skulle inte bli som det är utan alla dessa frivilliga insatser. Det känns då naturligt att representanter för dessa också finns i de beslutande organen i församlingarna. Det skall inte vara nödvändigt att gå in i ett politiskt parti för att också vara med i de styrande organen.

Posks valsedlar innehåller personer med olika bakgrund, yrken och erfarenheter och som tillsammans tillför Svenska kyrkan mycket kunskap. Det är högt i tak och det är tillåtet att uttrycka egna ståndpunkter. Frivilligarbete ger också ett brett kontaktnät mot dem som deltar i Svenska kyrkans olika aktiviteter.

Posk har ett rikstäckande program och ett program för stiftet. Posk i Västerås har kompletterat dessa program genom en bred diskussion med medlemmarna. Vi vill speciellt lyfta fram följande områden för Västerås:

Barn och Ungdom med satsning på konfirmation och särskilt ungdomsprojekt. Syftet med ungdomsprojektet är att ge ungdomar ett alternativ och ett stöd för att därigenom också motverka användningen av droger. Svenska kyrkan skall finnas där ungdomar finns.

Diakoni och själavård med fokus på personligt stöd. Stödet skall finnas i akuta livssituationer men också i vardagen för ensamma och sjuka och för dem som söker hjälp att bearbeta livsfrågor.

lEtt brett och varierat gudstjänstliv i olika former. Traditionella gudstjänster, musikgudstjänster, temagudstjänster och gudstjänster i annan miljö och för olika grupper. Svenska kyrkan skall vara med i den utbyggnad som sker i Västerås och se till att det skapas mötesplatser i de nya stadsdelarna till exempel vid Notudden.

lEngagemang av frivilliga i församlingsarbetet. Delaktighet och ansvar leder till att man känner sig välkommen i Svenska kyrkan.

lSamarbete mellan församlingar och över trosgränser. Framtidens frågor kräver mer av gemensamma lösningar men där det också finns ett behov av att profilera verksamheterna kring varje kyrka. En ökad samverkan mellan församlingarna i Västerås är nödvändig. Vi tror också på ett behov av utbyte med andra samfund för ökad förståelse mellan människor.

Svenska kyrkan går till val den 18 september. Valdeltagandet brukar vara lågt och ifrågasätts i sin nuvarande form. Valsystemet måste utvecklas och gå mot direktval för församlingen där väljarna har en möjlighet att känna de förtroendevalda. Övriga val kan ske indirekt. Med det synsättet måste kommunikationen lokalt mellan medlemmar, förtroendevalda och anställda medarbetare förbättras. Hemsida, församlingsblad, informationmaterial och ? aktiviteter måste utvecklas för framtiden. I utvecklingen av den kommunikationen vill vi delta.

Ingemar Egelstedt

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons