Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En logisk reträtt av regeringen

Alliansregeringen gör klokt i att slopa förmögenhetsskatten, fastän det inte blir fullt genomslag förrän 2010. Det underlättar småföretagandet, det underlättar generationsskiftena, det lockar pengar som varit i "exil" utomlands tillbaka till Sverige. Och som följd av alltsammans ger det fler jobb.

Annons

Men till denna klokskap höll regeringen på att också foga en rejäl dumhet. Den dumheten gick ut på att förmögenheterna skulle vara kvar på Skatteverkets kontrolluppgifter.

Kontrolluppgifter på förmögenheter - som det inte längre skulle vara någon skatt på!

Varför? Jo, för att Statistiska centralbyrån ville kunna mäta välfärdens fördelning, för att Institutet för tillväxtpolitiska studier ville ha analysunderlag, för att Skatteverket ville kunna kontrollera andra skatter (!) med hjälp av förmögenhetsuppgifterna och för att Försäkringskassan ville ha en liknande koll vid uträkningen av diverse bidrag.

En del av de här myndigheternas resonemang skulle väl till nöds ha kunnat hålla om förmögenhetstalen på kontrolluppgifterna gav en rättvis bild av varje individs ekonomiska status. Men det har de ju aldrig gjort och gör fortfarande inte. Enligt det ännu gällande regelverket på skatteområdet är vare sig onoterade aktieinnehav, bilar eller båtar i kontrollmässig mening några förmögenheter. Det är däremot börsaktier, fastigheter och banktillgodohavanden.

Detta har givetvis våra myndigheter vetat hela tiden. De har likaväl som alla andra vetat att de siffror som stått i kontrolluppgifternas förmögenhetskolumner inte varit några objektiva sanningar att ha till underlag för välfärdsberäkningar, tillväxtanalyser, bidragsberäkningar med mera. Ändå ville de ha dem kvar. Tala om att sitta fast i ett gammalt systemtänkande!

Till slut lyckades dock regeringen komma fram till den logiska slutsatsen att förmögenhetstillgångar som inte ska beskattas inte heller ska samlas in. Det tackar man för!

Samtidigt måste sägas att det är fullt rimligt att alla personer som söker behovsprövade bidrag av olika slag ska tvingas deklarera, under fullt straffansvar, samtliga sina tillgångar. Behovsprövade bidrag ska givetvis bara utgå till bidragsbehövande personer. Och för att myndigheterna ska kunna bygga sina beslut på fakta måste sådana självdeklarationer på heder och samvete infordras i varje enskilt fall.

Olle Wärmlöf

vd, styrelseordförande, Tidningshuset AB/Sveagruppen Tidnings AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons