Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En ny skolpolitik

Annons

Mer än var fjärde elev som slutade våra grundskolor i Västerås förra året gick ut utan fullständiga betyg. Dessutom var det hela 14 procent som inte klarade betyget godkänt i svenska, engelska eller matematik och därmed saknade behörighet till gymnasiet.

Jämfört med övriga landet har Västerås betydligt fler ungdomar som lämnar grundskolan utan nödvändiga kunskaper. Det är ingen slump. Under ett antal år togs betygskraven bort till gymnasiet här i Västerås. Oavsett förkunskapskrav skulle alla med. Effekten blev att allt fler inte hade motivationen eller tillräckliga kunskaper när de kom till gymnasiet. Vilket leder till att många elever hoppar av sina gymnasiestudier, och ofta går rakt ut i arbetslöshet.

En ny regering kommer att lyfta utbildningsfrågorna till politikens centrum. Syftet med den nya skolpolitiken är:

*höjda kunskapsresultat - för alla elever på alla nivåer

*skapa studiero och ordning

*höja läraryrkets status

*återskapa ett gymnasium som passar både de praktiskt och teoretiskt inriktade eleverna

*återge den högre utbildningen en hög akademisk standard och oberoende

Resultat av utbildningspolitiska reformer tar lång tid. En ny regering måste därför komma i gång snabbt med förändringsarbetet. Personligen tycker jag om tydlighet i politiken. Därför vill jag nämna några av de viktigare besluten som folkpartiet anser ska fattas utan dröjsmål.

För lärarfortbildningen införs statsanslag. Prioritering på läs- och skrivundervisning för lågstadielärare, ämnesfördjupning, behörighetsgivande komplettering för obehöriga lärare.

Läs- och skrivundervisningen de första åren får särskilda statsbidrag. Specialskolorna Hällsboskolan och Ekeskolan för multifunktionshindrade elever återupprättas. Lärarauktorisation ska införas - en utredning om utformningen tillsätts. Ny speciallärarutbildning förbereds av Högskoleverket och startar hösten 2007. Så att barn med särskilda inlärningssvårigheter i framtiden får den hjälp de har rätt till.

Betyg ska ges från årskurs sex och ha fler steg. Tydlig återkoppling ska ges till föräldrar och elev om kunskapsinhämtningen.

Friskolor ska ha rätt att överklaga kommunala beslut om tilldelning av ekonomiska anslag, om friskolan anser sig orättvist behandlad.

Gymnasieskolan ska förändras. Bland annat ska yrkesutbildningar återupprättas, lärlingsutbildningar inrättas, tre olika examina ska införas; lärlingsexamen, yrkesexamen, studentexamen.

Forskning får förstärkta anslag.

Folkpartiets budskap är att fler elever kan bli godkända i skolans viktigaste ämnen om kunskapskraven görs tydliga, kontrolleras med tidiga utvärderingar, kommuniceras med hemmen och stöttas med extra insatser där sådana behövs. Det är framför allt svagpresterande elever drabbas om de inte får den struktur i undervisningen och det lärarstöd som de behöver för att nå målen.

Det är inte socialdemokraternas skolpolitik som mest gagnar barnen. Det är inte socialdemokraternas skolpolitik som gör att vi klarar den internationella konkurrensen om jobben. Det är folkpartiets skolpolitik.

Skolan är det allra bästa verktyg vi har för att skapa jämlikhet. Utbildning är och förblir den mest pålitliga vägen till ett bättre liv. Det är dags för en ny skolpolitik. I Västerås. Och i Sverige.

Agneta Berliner

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons