Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En obegriplig nedläggning

Annons
Oroliga. Arosdöttrarna fruktar indragna bidrag. Bilden visar ett besök av integrationsminister Erik Ullenhag. Foto: VLT:s arkiv

Arosdöttrarnas verksamhet syftar till att öka integrationen i sam- hället. De unika dragen med Arosdöttrarna är att resurslärarna själva har invandrarbakgrund och i många fall rötter från kvinnornas hemländer.

Lärare i svenska arbetar parallellt med lärare som kan ge handledning på modersmålet. På praktik får kvinnorna både yrkes- och språkträning

Verksamheten har utvärderats ett flertal gånger av myndigheter och externa granskare. En utvärdering genomförd av psykologen Håkan Edlund konstaterar bland annat följande: ”… ger påtagliga samhällsekonomiska vinster i form av minskat ekonomiskt bistånd från socialtjänsten och givetvis även skatteintäkter vid sidan av andra icke- ekonomiska vinster för deltagarna och deras familjer”.

Våren 2010 upphandlade individ- och familjenämnden arbetsrehabiliterande verksamhet som syftar till att stärka och integrera lågutbildade kvinnor med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden. ABF lämnade in anbud och fick uppdraget.

Enligt upphandlingen hade Västerås stad en möjlighet att förlänga avtalet ytterligare två år fram till juni 2014 vilket staden också gjort. Aros- döttrarnas verksamhet har varit framgångsrik och tilldelats priser samt utmärkelser då insatserna visat sig leda fram till arbete samt därmed egen försörjning för kvinnorna.

Verksamheten har även bildat utgångspunkt för liknande integrationsinsatser runt om i landet. Individ och familjenämndens årliga undersökningar markerar också att deltagarna är mycket nöjda.

ABF har inväntat besked om hur det blir när avtalet löper ut till sommaren, men ingen som helst officiell information har delgivits trots att avtalstidens slut började närma sig. När vi blev oroliga och fundersamma då det endast är fyra månader kvar tills avtalet löper ut kan vi plötsligt av individ- och familjenämndens handlingar inför februarimötet se att verksamheten föreslås gå över till en insats som är anpassad för en annan målgrupp, en grupp som står mycket närmare arbetsmarknaden.

Under senare tid har det funnits ledig kapacitet hos Arosdöttrarna, cirka 10-15 platser utan några som helst extra kostnader för staden, vilket vi framfört till förvaltningen ett flertal gånger. Varför inte fler kvinnor anvisats av socialtjänstens handläggare trots mycket nöjda deltagare samt en kostnads- effektiv verksamhet är för oss okänt. Enligt vårt uppdrag är kostnaden för staden att ha en deltagare hos Arosdöttrarna 68 kronor per dag.

I P4 Västmanland kunde vi den 23 februari höra kommunalrådet Staffan Jansson (S) uttala sig om verksamheten. Jansson anser att det kommer att bli bättre och mera individanpassat för de lågutbildade kvinnorna om de skrivs in i ett sexmånadersprogram med främst jobbcoachningsaktiviteter. Det i stället för att fortsätta på den inslagna vägen med att beställa en verksamhet som är anpassad för den målgrupp som Arosdöttrarnas deltagare utgör. Uttalandet visar på en oroande låg kännedom om de verksamheter som kommunalrådet är ansvarig för.

Det är för oss och deltagarna obegripligt att en framgångsrik integrationsinsats som är så nära en evidensbaserad praktik man kan komma hastigt föreslås läggas ned av individ- och familjenämnden.

Arosdöttrarna bidrar till att lyfta deltagare. Barn till kvinnorna som deltar hos ABF kan känna en stolthet att ha en mamma som framöver kommer att ha ett jobb att gå till samtidigt som Västerås stad minskar sina kostnader för försörjningsstöd.

Att lågutbildade kvinnor, som under flera års tid haft försörjningsstöd, är i aktiva och framåtsyftande aktiviteter skulle förmodligen också lätta på socialsekreterarnas arbetsbördor.

Det är för oss svårt att förstå varför kommunalrådet uttrycker önskemål om att lägga ned en väl fungerande integrationsverksamhet för kvinnor.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons