Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En (s)olidarisk sjukvård nära Dig

Annons

Tack Anders Teljebäck för Ditt förtydligande om socialdemokratisk syn på solidarisk sjukvård. Vad som tydligen inte nått fram till socialdemokraterna som suttit vid makten i Sverige under närmare 60 år, är att det är resultatet av deras egen politik som drivit fram krav på nya lösningar för vårdsökande medborgare. Det viktigaste för en (s)olidarisk sjukvård är tydligen att alla ska stå i någon form av vårdkö! Gärna också så länge att individen också blir helt beroende av något av alla solidariska bidragssystem. För det är just människor, med verkliga sjukdomar och skador, samt kompetent vårdpersonal som hamnat i kläm i ert toppstyrda vårdetablissemang.

Du skriver "Det är naivt och aningslöst att tro att en utförsäljning av sjukhusen inte skulle leda till dramatiska konsekvenser för den gemensamt finansierade sjukvården." Rätt så! Det kommer att revolutionera vården!

Men den konsekvensanalysen måste väl ändå finnas, eftersom s, v och mp i Västmanland från och med den 1 januari i år, tvingat ut den del av den västmanländska befolkningen som har arbete inom privata bolag i ett system där arbetsgivaren skall stå för vårdkostnaderna.

Vari ligger solidariteten i detta system? Tvingar inte konsekvenserna av detta system fram behovet av försäkringsbaserad vård, som det är naivt att tro att företagen inte ser över möjligheten att skaffa fram?

Med dagens vårdsystem, behövs det fler komplementära vårdsystem! I det läget vill socialdemokraterna ha en stopplag, som förbjuder konsekvenserna av sin egen politik! Välkommen till den sista Sovjetstaten!

Läste också häromdagen en debattartikel i VLT från Monika Wilander och hennes gelikar i vänsterpartiet som är stödparti åt socialdemokraterna, där det stod att läsa att vi borde se efter vad som måste göras med vården, istället för att diskutera vårdens organisation.

En klockren analys…. Märk ironin!

När det kommer rapporter från regeringens utredare att vi har en överkostnad för vård på minst 20 procent, men den kan vara så stor som 50 procent, är det då inte dags att titta på just organisationen?

Det kan väl ändå inte vara politikers skyldighet att förbruka så mycket skattemedel som möjligt för att stolt kunna veva med partifanan och säga hur mycket pengar man satsat på vården och dessutom kräva mer skattepengar för att få bort köerna? Vi behöver en organisation där vi får ut mer vård för pengarna.

Själv är jag för en offentligt finansierad solidarisk sjukvård. Med det menar jag att sjukvården skall finansieras av våra gemensamma skattemedel. Vården skall fördelas efter behov och inte åsidosätta människor som har arbete inom privat företagsamhet, eller på något annat sätt finns i en värld som inte tilltalar s, v, och mp. Vården skall också organiseras så effektivt att snabbast möjliga insatser görs för att varje vårdbehövande individ skall återfå hälsan och slippa lidande.

Själv anser jag att primärvården borde bedrivas med hjälp av små lokalt förankrade entreprenörer där varje medborgare har rätt att söka sin vårdentreprenör.

Den operativa slutenvården borde med tanke på de stora kostnaderna för medicinsk utrustning, organiseras så att den delas in i små enheter med produktionsbaserad ersättning. För det är ju inte innehavet av apparatur och kompetens, utan det effektiva nyttjandet av den, som kommer de vårdsökande människorna till gagn.

Mats Ågren

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons