Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En satsning på turismen är en satsning på kvinnors företagande

Annons

Om politiker på olika nivåer satsar mer på svensk turism kan antalet företagande kvinnor öka. Turismnäringen i Sverige är på frammarsch. Den omsätter idag 215 miljarder kronor och sysselsätter över 150 000 personer. Många av företagen i branschen har få anställda. Vi har goda skäl att tro att fler av dessa företag kommer att drivas av kvinnor i framtiden. Inför internationella kvinnodagen vill vi från den småskaliga turismnäringen ge tre förslag till politikerna på hur turismnäringen kan göras till ett föredöme när det handlar om kvinnors företagande.

I anslutning till internationella kvinnodagen får jämställdhetsfrågorna ett välförtjänt utrymme i media och på politikers dagordningar. Samtidigt visar en nyligen publicerad undersökning från organisationen Företagarna att Sverige ligger i strykklass när det gäller andelen kvinnliga företagare, bara Irland och Malta är sämre. Mindre än fyra procent av Sveriges kvinnor driver ett eget företag jämför med Europasnittet som ligger på 5,7 procent.

Även inom turismnäringen har vi en bit kvar innan vi har jämställdhet bland företagarna; men vi ser ljuspunkter i den dystra statistiken. Bland de medlemsföretag vi har som är inriktade på att erbjuda turister olika aktivteter och upplevelser drivs 33 procent av kvinnor. Detta kan jämföras med näringslivet som helhet där 28 procent av företagen drivs av kvinnor. I framtiden har vi goda förutsättningar att öka andelen företagande kvinnor i branschen. Hela 80 procent av de drygt 1300 gymnasieelever som läser program med inriktning mot turism och resor är kvinnor. Många av dessa kan med rätt uppmuntran bli företagare.

För att turismnäringen ska kunna fortsätta växa och på det sättet bli den näring som går i bräschen för kvinnors företagande så krävs ett antal åtgärder.

För det första måste landets kommuner prioritera turism. Kommunernas insatser är direkt avgörande för möjligheten att driva ett lokalt turismföretag. En miniminivå är att i samråd med det lokala näringslivet ta fram en turismstrategi, något som många av landets kommuner saknar. Med en lokal strategi kan näringsliv och kommun samarbeta bättre kring kommunikationer, infrastruktur och andra frågor som har betydelse för möjligheten att attrahera fler besökare.

För det andra måste regeringen ta fram en tydlig strategi för att attrahera stora evenemang till Sverige. Stora konserter, konferenser och idrottsarrangemang bidrar till skatteintäkter och arbetstillfällen inom turismsektorn. Regeringen har sedan ett år en utredning på sitt bord som föreslår att en strategi ska tas fram; vi från turismnäringen vill hjälpa till i arbetet och frågan brådskar.

För det tredje måste centerpartiet och infrastrukturminister Åsa Torstensson säkra en fortsatt bredbandsutbyggnad. Idag saknar vart femte småskaligt turismföretag en bredbandsuppkoppling. Utan fungerande nätuppkoppling är det svårt att erbjuda besökare möjlighet att boka boende, aktiviteter och resa via nätet. Frånvaro av bredband gör det svårt att skapa en bra volym i verksamheten.

Turismnäringen kan med rätt initiativ fortsätta att växa och skapa fler jobb. Turism kan dessutom bli den näring där flest kvinnor driver företag, något som också skulle öka antalet kvinnor som driver företag totalt. Genom att prioritera de utmaningar turismnäringen står inför kan flera viktiga näringspolitiska mål nås ¿ ökad tillväxt, fler arbetstillfällen och fler företagande kvinnor.

Eva Hedenström, vd Föreningen Turism i Sverige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons