Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En seger för handikappolitiken

Annons

Nyligen avverkades ytterligare ett budgetfullmäktige, denna gång klubbades budgeten för 2005. Trots att den socialdemokratiska majoriteten inte ville debattera politik och endast diskutera budgetramar och procentsatser, lyckades folkpartiet ändå fylla dessa ramar med ett tydligt politiskt innehåll - om hur vi vill driva Västeråspolitiken och hur illa skött det socialdemokratiska styret varit, inte minst på handikappområdet.

Men vinnaren i denna budget var, trots det dåliga ekonomiska resultatet, det handikappolitiska området. Majoriteten som länge blundat för detta område och gjort neddragning efter neddragning kunde inte längre hålla emot, å ena sidan folkpartiets politiska motstånd och å den andra sidan kritiken från västeråsare med funktionshinder, deras anhöriga eller deras organisationer. Att handikappområdet tillförs den största ökningen välkomnar vi från folkpartiet - äntligen kan en snabbare utbyggnad av antalet gruppbostäder för personer med funktionshinder påbörjas. Alltför många personer har väntat allt för länge och dessa personer, och inte minst deras ofta äldre anhöriga, kan nu dra en lättnande suck, säkert efter många år av strid och diskussioner gentemot kommunen.

Majoritetens agerande beror nog delvis på folkpartiets påtryckningar, men ett syfte är nog också att undvika sanktionsavgifter. Dessutom har stadens ekonomer räknat ut att ju fler gruppbostäder Västerås stad bygger, desto mindre behöver Västerås betala in till det statliga utjämningssystemet. Så beslutet att bygga ut på det handikappolitiska området baserade sig på flera intressen - men det viktigaste är att individer i behov av särskilt boende nu får se sina önskemål uppfyllda. Förhoppningsvis kan inflyttning också ske enligt den planering som nämnden beslutat om.

Folkpartiet vill fortsätta driva en aktiv handikappolitik i syfte att åstadkomma bättre villkor för alla medborgare och för funktionshindrade i synnerhet. I nämnden kommer vi att agera för att olika myndigheter och aktörer ska samverka mer, för att effektivt använda de gemensamma resurserna och se till helheten kring de insatser som krävs kring individen. Vidare vill vi verka för att de dagliga verksamheter som finns ska kunna upprätthålla en strukturell verksamhet där det finns tydliga mål för den enskilde så att inte sysselsättningen endast blir en social träffpunkt, utan även ger stimulans och utveckling för personen som får stödet. Man ska kunna gå vidare till andra verksamheter och även kunna avancera till enklare sysselsättning, anpassad för den enskildes förutsättningar.

Folkpartiet vill även se vad som kan göras på det kulturella området för att skapa större möjligheter för personer med funktionshinder att delta i stadens kulturliv. Detta som kompensation för de nerlagda träffpunkterna och svårigheten att få ledsagarservice via gruppbostaden. Det måste finnas alternativa verksamheter som är öppna och tillgängliga för funktionshindrade personer.

Ytterligare en viktig fråga som folkpartiet driver är att stadens styrelser och nämnder ska respektera beslutet om det handikappolitiska programmet och vidta åtgärder i syfte att uppnå visionen om delaktighet och jämlikhet i samhället. Fortfarande hade till exempel såväl barn- och ungdomsnämnden som utbildningsnämnden den 30 april 2004 ännu inte gjort av med en enda krona, trots att nämnderna fått totalt en miljon kronor för 2004 i syfte att arbeta med det handikappolitiska programmet. För mig som också sitter i utbildningsnämnden är detta förstås pinsamt och till hösten har jag blivit lovad en aktivitetsplan med bland annat utbildningsinsatser för politiker. Det är först när alla nämnder arbetar med programmet som vi kan komma en bra bit på väg, och först då kommer fler att inse hur viktigt det handikappolitiska området ändå är.

ROGER HADDAD

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons