Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En skola för alla

Annons

En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa jämlikhet i meningen att alla ska ha samma förutsättningar inför vuxenlivet oberoende av social bakgrund. För oss liberaler är det en viktig grundtanke i vår politik. En gång i tiden delade vi den med socialdemokratin.

Efter tolv år med socialdemokraterna vid makten har det skett en stor försämring av skolresultaten. Nästan var tredje elev går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Och var fjärde gymnasieelev hoppar av sin utbildning. Detta har lett till att fler och fler elever tas in på de nationella programmen i Västerås trots att de är obehöriga. Vi vill inte ha ett system som inte ställer krav, behörighetskraven till gymnasiet ska ligga fast. Betygsintag ska gälla för att komma in på gymnasieutbildningen.

Det är en skam att kunna konstatera att det är främst elever som kommer från hem utan studietradition, det som förr kallades arbetarhem, som har störst försämring av skolresultat. År 2004 saknade 23 procent av dessa barn behörighet till gymnasiet medan enbart 3 procent av elever från hem med studietradition saknade behörighet. Även elever med utländsk bakgrund tillåts misslyckas i mycket hög grad. Också från denna grupp är en av fyra efter grundskolan inte behörig till gymnasieskolan. Med sin misslyckade skolpolitik sviker socialdemokraterna de barn som allra mest behöver en bra skola.

Flera viktiga punkter måste förändras för att vi ska få upp betygen och arbetsron i klassrummen. De flesta skolor har god ordning och ett välfungerande arbete. Lärare har vanligtvis inga problem att leda arbetet i klassrummet. Samtidigt får vi inte blunda för att lärarnas situation blir allt tuffare. Det finns elever som av olika skäl stör undervisningen. Det måste då stå klart att det är läraren, och inte eleverna, som bestämmer i klassrummet. Lärare måste ha fler, tydligt definierade, verktyg att skapa trygghet och studiero. Lärare måste kunna ingripa mot våldsamma elever, kunna avvisa en elev som stör och beslagta mobiltelefoner som stör, utan att bryta mot lagen.

Folkpartiet vill införa en läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet. Den ska ge elever rätt till det stöd som krävs för att nå målen i svenska och matematik i årskurs tre. Om en elev riskerar att inte nå målen ska en rad åtgärder kunna sättas in: stödundervisning i mindre grupp, extra lärare, speciallärare, helgundervisning, sommarskola eller om så behövs ett extra skolår i lågstadiet.

Informationen till elever och föräldrar måste bli bättre. Många upplever att betygen kommer för sent. För den som får betyg i åttan kommer signalerna om eventuella problem för sent. Folkpartiet vill ge betyg från årskurs sex. Föräldrar och elever ska också ha rätt till ett skriftligt omdöme om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling redan från årskurs ett. Betygsskalan bör ha fler steg än i dag för att ge tydligare information om elevernas kunskaper.

Många elever som börjar gymnasiet är inte intresserade av att läsa på högskolan. De borde därför inte tvingas att läsa högskoleförberedande teori utan borde få ägna mer tid åt yrkesämnen. Många hoppar alltså av sin utbildning och av dem som slutför gymnasiet blir var tionde inte godkänd för högskolestudier för att de har för dåliga betyg. Även detta är att beteckna som ett misslyckande. Folkpartiet vill införa olika gymnasiealternativ. Det bör finnas tre typer av gymnasieprogram: studieförberedande program, yrkesförberedande program och lärlingsprogram. De studieförberedande programmen ska automatiskt ge allmän högskolebehörighet. De elever som går yrkesförberedande program och lärlingsprogram ska kunna läsa in högskolebehörighet frivilligt i efterhand om de önskar.

Dessa förändringar i skolan är nödvändiga för att vi åter ska få en skola som är till för alla och som ger alla barn och ungdomar en bra start i livet.

Agneta Berliner

Roger Haddad

Tommy Tikkanen

Hanna Paavola Önnebro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons