Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En smalare stat och tre direktvalda regioner

Annons

En minskning av antalet riksdagsledamöter från 349 till 249, blir en naturlig följd av regionaliseringen om vi ska stärka medborgarnas lokala inflytande. Riksdag och regering måste lämna ifrån sig makt till de framtida regionerna och denna maktförskjutning påverkar i sin tur det demokratiska centralstyret.

Vi är öppna för att diskutera tre regioner, Norrland, Svealand och Götaland. Vi är också öppna för en diskussion om att minska antalet riksdagsledamöter med 100 ledamöter och inrätta en andra kammare, som ett regionråd med förslagsvis 30 ledamöter.

Den socialdemokratiska regeringen vill slå samman kommuner och satsar även pengar i budgeten på detta, medan centerpartiet vill bygga samhället underifrån, med många kommuner och direktvalda regioner. Statens centralstyrning måste stå tillbaka för ett ökat tvärsektoriellt regionalt/lokalt inflytande. I och med Ansvarsutredningen har vi stora möjligheter att värna det lokala självstyret och öka medborgarnas inflytande i samhällsutvecklingen.

Vilken nytta har medborgaren av regionindelningen? Vår uppfattning är att den största nyttan blir genom ökad valfrihet i boende och arbete, i ökad sysselsättning genom bättre samordning och fler företag. Det finns stora samordningsfördelar för utbildningen och forskningen om vi bättre tillgodoser medborgarnas krav på en tillgänglig och tillförlitlig hälso- och sjukvård. Politiken måste bli avsevärt mycket bättre på samordning och samverkan för att få mesta möjliga resultat av de resurser som finns inom regionen och i detta arbete är det lokala näringslivet centralt.

Regiondebatten påverkar i olika grad samhällets tre politiska nivåer. Centerpartiet vill flytta makt från den nationella nivån till regionerna och från regionerna till kommunerna, exempelvis delar av det som idag kallas för primärvård. Självfallet ser vi också frågor som kan flyttas åt andra hållet. Vi vill stärka demokratin genom direktvalda regionparlament och avskaffande av nuvarande landstingsfullmäktige.

Riksdagen måste lämna ifrån sig makt till de framtida regionerna. En minskning av antalet riksdagsledamöter blir därför en naturligt följd.

Vi är öppna för en diskussion om att minska av antalet riksdagsledamöter med 100 ledamöter och samtidigt inrätta tre direktvalda regionfullmäktige för Norrland, Svealand och Götaland. Tre starka regioner måste också ges ett starkt inflytande på den nationella politiska nivån.

Vi tänker oss en andra kammare i riksdagen, som ett regionråd med förslagsvis 30 ledamöter, enligt tysk förebild. Oavsett lösning vill vi understryka att demokratiutveckling och handlingskraft måste gå hand i hand.

Hur kan en Svealandsregion se ut? Arbetet inom Mälardalsrådet har de två senaste decennierna präglats av regionbyggande där Örebro län framstår som en naturlig del av Mälardalen. Det finns dessutom en naturlig koppling, via uppbyggda kommunikationsnät mellan norska gränsen och Östersjön. Därför kan också Värmland inrymmas i en Mälardalsregin alternativt en Svealandsregion.

Vi ser många fördelar med en samordning av hälso- och sjukvården i regionerna eftersom det är en stor gemensam medborgerlig angelägenhet som måste prioriteras. Hälso- och sjukvården står samtidigt inför stora utmaningar både vad gäller den medicintekniska utvecklingen, möjligheterna med internet och kommunikationsteknologin, personalpolitiskt och via alternativa driftsformer. Oaktat antalet regioner så behöver hälso- och sjukvården en egen genomgripande debatt.

Den framtida regionaliseringen måste säkerställa den lokala nivåns demokratiska särställning och medborgarnas inflytande. Samarbete och samordning på den regionala nivån är nödvändig om tillväxten ska öka i hela landet. Vi måste alla vara ödmjuka i debatten utan att svikta på målet om att regionerna ska bli funktionella och stärka utvecklingskraften i samhället.

Den nationella nivån ska ha en sammanhållande funktion och besluta om frågor som inte kan hanteras av den lägre nivån, enligt federalismens principer. Medborgarna måste få det lättare att utkräva ansvar från politikerna. Det kan underlättas med en smalare stat, färre direktvalda regioner och en mångfald av kommuner.

Jörgen Johansson

riksdagsledamot (c),

Västmanlands län

Henrik Elmberg

landstingsråd (c), Sörmlands län

Bengt Wahlberg

f d kommunalråd (c), Enköping

Rolf Edlund

kommunalråd (c), Heby

Lars Berge-Kleberg

landstingsråd (c), Örebro län

Raymond Svensson

kandidat till Stockholms läns landsting

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons