Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En utmaning att klara äldreomsorgen

Annons

Fler gamla ger ett ökat vårdbehov.

Foto: Erik G Svensson/Pressens Bild

Prognoser över det snabbt växande antalet åldringar kan lätt skapa oro både hos allmänhet och de politiker som har ansvar för äldreomsorgen. Många som är på väg in i pensionsåldern kan i dag känna otrygghet inför framtiden. Kommer resurserna att räcka till att ta hand om de gamla på ett värdigt sätt i framtiden?

Från politiskt håll måste vi därför vara väldigt tydliga. Vi måste visa att vi under inga förhållanden kommer att kompromissa om de gamlas omsorg och trygghet. Visst får vi fler gamla i framtiden, visst får vi också ett ökat vårdbehov. Men vi bidrar inte till de gamlas trygghet genom att måla upp skrämselscenarier om bristen på pengar eller bristen på vårdande händer i framtiden. I stället måste vi beslutsamt agera nu för att inte en bristsituation ska uppstå.

Politiker måste alltid vara beredda till prioriteringar för att säkra hörnstenarna i en välfärdsstat, där givetvis äldreomsorgen är en av de viktigaste. Kristdemokraterna tycker att dessa frågor är så viktiga att vi har utlyst ett äldreår nu i höst, där vi under ett helt år kommer att fokusera på dessa frågor.

I Västerås kommunfullmäktige kommer i höst flera kristdemokratiska motioner som också lyfter upp olika äldrefrågor.

Det är onekligen en utmaning vi står inför när det gäller att klara de gamlas vård och omsorg med tanke på de växande skarorna av människor över 80 år. Men egentligen behöver vi inte gripas av oro. Vi har lösningarna, vi har verktygen, vi har kunskapen.

En viktig förutsättning är de ekonomiska resurserna. Får kristdemokraterna tillsammans med sina borgerliga kamrater genomföra sin tillväxtpolitik kommer de nödvändiga resurserna att skapas. Hade Sverige de senaste tio åren haft samma tillväxttakt som Finland hade vi haft 160 miljarder mer att röra oss med. Tänk om vi bara haft en bråkdel av dessa pengar att sätta in i äldreomsorgen! Tillväxt är viktigt för välfärd.

Det andra är en politik för uthållig hälsa, en politik som leder till mindre ohälsa vid hög ålder. För en stor del av de sjukdomar som speciellt gamla drabbas av, kan förebyggas. Vi behöver bara nämna hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet, åldersdiabetes ?

På senare tid har de mörka baksidorna av de gamlas läkemedelsanvändning uppmärksammats. Allt för stor konsumtion av rogivande preparat, överkonsumtion av mängder av andra preparat vars skadliga kombinationer sällan uppmärksammas. Min egen mamma var faktiskt nära att dö av läkemedelsförgiftning innan sambandet upptäcktes.

Det finns alla möjligheter i världen att förbättra hälsotillståndet för gamla och utöka deras liv med fler friska år. Det handlar om att förebygga, att använda den kunskap vi har om sambandet mellan kost och hälsa. Det handlar om en kvalitativ omvårdnad där det finns kompetens för att upptäcka när något inte är som det ska. Det handlar om tillgång på geriatriskt utbildade läkare. Det handlar om mer kompetens, mer tid och färre piller.

Ett tredje område jag inte kan låta bli att nämna är kulturlivet. Inom de flesta kommuner prioriteras kultur för barn och ungdom, och det är i och för sig alldeles utmärkt, men varför fokuseras inte också de gamla. Till och med ganska förvirrade dementa njuter av och mår bra av musik! Det finns exempel på åldersförvirrade som fått sitt tillstånd betydligt förbättrat tack vare musik.

Musiken är nog den kulturform som man har mest glädje av i alla åldrar, från spädbarn till riktigt gammal. För en ålderdom med livskvalitet behövs ett rikt kulturliv. När gamla måste bo i äldreboende, eller har svårt att själva uppsöka kulturella aktiviteter, då faller en stor del av ansvaret på samhället att se till att de gamla får tillgodose sina kulturella behov. Detta är en viktig dimension i en trygg och värdig ålderdom.

Stefan Sturesson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons