Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En vision på väg att förverkligas

Annons

Redan i valet 1988 drev vi moderater visionen om Mälarstaden Västerås. En logotyp togs fram och bilden av en stad vid Mälaren växte fram. Nu är den visionen på väg att bli verklighet. Öster Mälarstrand, som vi planlade, är nu ett omtyckt bostadsområde. Bostadshus finns på plats i Östra hamnen.

Ett torg i anslutning till bostäder och vatten ger alla västeråsare tillgång till Mälaren och dess vatten. Det byggs på Lillåudden och översiktsplanen för centrala Mälarstranden antogs av kommunfullmäktige vid aprilmötet. Vi kan alla känna att staden vid Mälaren med strandpromenader och rent vatten är på gång att bli verklighet. Men än återstår mycket att göra.

Att återanvända industrimarken runt Ångkraftverket och inom Vattenfalls gamla område och där skapa ett attraktivt sjönära bostadsområde, centrala Mälarstranden, med inslag av verksamheter, är helt i vår linje. Området ägs delvis av staden och stadens mark bör säljas i etapper och exploateras av olika byggföretag. Det garanterar mångfald.

Staden kan styra exploateringen i önskad riktning genom sitt planmonopol och avtal i samband med försäljningen av marken. Staden har krävt att få förköpa det angränsande kvarteret, Förseglet, vilket vi anser helt omotiverat. Staden bör snarast ta tillbaka begäran om förköp och avsluta den pågående rättsliga tvisten och låta det privata fastighetsbolaget exploatera detta område.

Det finns även stora centrala områden i behov av förnyelse, som det gigantiska Mimerkvarteret, kvarteret Ludvig och hela Kopparlundsområdet samt delar av Ängsgärdet. På sikt bör också Tegnérområdet få en annan användning.

På olika ställen finns det mindre markområden som med fördel kan återanvändas eller få en annan användning än i dag. Men man måste vara mycket restriktiv när det gäller att ta i anspråk idrottsplaner och etablerade grönytor och sportområden för bebyggelse. Blåsboplanernas gräsplaner och Hamre Äng är gröna ytor som ska bevaras.

I stället för Hamre Äng kan andra områden på Hamre bebyggas med bostäder. Området där Stadsträdgården ligger kan med fördel utvecklas till ett attraktivt, sjönära bostadsområde samtidigt som man förbättrar allmänhetens kontakt med Mälaren.

En översyn pågår av bullerzonen runt Västerås flygplats då moderna plan bullar väsentligt mindre än militärflygplanen gjorde. Med ny bullerzon kan Hässlöstrand, det vill säga området mellan Fågelvik och Vattenverket, utvecklas till ett av stadens mest attraktiva, sjönära bostadsområden och med bevarad promenad- och cykelväg med stora naturvärden till Björnö.

En fortsatt utveckling av Enhagen och Barkarö samt byggande av Trädgårdsstaden Johannisberg bidrar till att förverkliga visionen Mälarstaden Västerås. En satsning på bostäder i skogen norr om Gäddeholms herrgård bidrar däremot inte. Att majoriteten nu försöker forcera fram en byggstart av 50 bostäder till 2006 är enbart politiskt betingat.

ELISABETH UNELL

CLAES KUGELBERG

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons