Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Enkel grundskolematematik

Annons

Kjell Strandberg har nu (VLT den 21 juni) helt ändrat fokus i sin kritik mot Teknikbyn. De fakta som Teknikbyn redovisar menar han är missvisande, något som vi i ledningen finner kränkande.

Är det något som Teknikbyn alltid har gjort så är det att öppet redovisa antalet företag och sysselsatta, statistik som är underbyggt med hjälp av företagslistor och uppgifter från företagen direkt gällande antalet sysselsatta. Vi har också noga redovisat andelen nya företag i Byn, för nuvarande 125 stycken, och deras omsättning som är basen till hur vi och andra teknikparker räknar ut skattebetalarnas återbetalning.

Företagsgeneratorn, Teknikbyns inkubator, kostade förra året 4 miljoner att bedriva. En mätning i höstas visade att de 125 nystartade företagen i Teknikbyn omsatte 508 miljoner. Uppskattningen av samhällets återbetalning bygger på en tumregel att cirka 40 procent av ett företags omsättning återgår till samhället i form av skatter och avgifter. Om vi då ser ackumulerat på dessa tal över de sju åren som Företagsgeneratorn verkat så visar sig samhällets återbetalning vara hela 27 gånger pengarna! Detta är också den siffra som vi redovisat flera gånger, bland annat i rapporteringen till Vinnova.

Viktigt är också att poängtera att Teknikbyn är långtifrån finansierat av enbart offentliga medel, den privata finansieringen av Teknikbyn uppgår till cirka 30 procent. Räknar vi riktigt noggrant med bara offentliga medel i potten blir resultatet ännu bättre.

Å andra sidan kan man alltid ifrågasätta hur mycket av de här resultaten som skulle uppstått ändå även om inte Teknikbyn funnits. Det vet man inte men det är nog riskfritt att anta att samhällets finansiering av Företagsgeneratorn är mycket lönsam. Någon "sifferexercis" sysslar vi inte med. Det räcker bra med gammal hederlig matematik som alla med godkänt betyg i matte förstår.

Teknikbyns ledning saknar sannerligen inte exportvisioner utan har aktivt jobbat med internationalisering av våra medlemsföretag sedan 2002. Teknikbyns ledning har också under hela den här tiden beklagat att vi inte har tillräckliga resurser för tillväxtåtgärder som just internationalisering. Teknikbyn har ett mångårigt samarbete med en teknikpark i Tyskland och dito i Finland om kostnadseffektiv exporthjälp till medlemsföretagen.

Det samarbetet har resulterat i flera resor till Hamburg, Tyskland och till Washington, USA med ett antal av våra medlemsföretag samt en planerad resa till Shanghai, Kina. Vidare deltar Teknikbyn i ett EU-projekt där tio teknikparker/inkubatorer arbetar aktivt med internationalisering av sina små- och medelstora företag. Just det faktum att vi jobbar med export och internationalisering skiljer oss markant från andra teknikparker i Sverige och vår förre vd Evert Jonsson fick en hel del kritik lokalt för att göra en för stor insats på det här området.

Men en sak är vi helt överens om, export och tillväxt är nödvändigt i ett litet land som Sverige, även om man är ett litet företag som börjar regionalt, expanderar så småningom till nationellt innan man ens vågar tänka tanken på att bli internationellt verksam. Teknikbyns roll oerhört viktig när det gäller att överbygga kunskapsbrist, ekonomiska hinder och allmän rädsla att ge sig utanför välkända vatten. Men vi upplever i detta hänseende ett svagt stöd från Teknikbyns ägare och framförallt Västerås stad. Inför Teknikbyns Höst Kick Off i augusti har vi inbjudit samtliga partier till en diskussion och redovisning av sina ambitioner. Vad är ambitionen med Teknikbyn? Ska Teknikbyn vara en del i omvandlingen av staden? Vad vill Västerås politiker? Teknikbyn har hittills varit enormt framgångsrik och starkt bidragit till den framgång och framtidstro som finns i staden. Ska vi fortsätta med det?

Tiina Mykkänen

Sven-Arne Paulsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons