Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Eons naturgasledning kan höja elpriset

Annons

Det dyraste energislaget bestämmer elpriset. Smutsig kolkraft med stora utsläppskostnader sätter dagens baspris, som är cirka 50 öre kWh.

Det som gör att priserna kommer att stiga ytterligare är föranlett av att naturgasen ger 40 procent mindre utsläpp av växthusgasen koldioxid jämfört med kol. För att minska koldioxidutsläppen kommer många att gå över till naturgas. Drift av dessa gaskraftverk är dyrt och kommer att innebära ett högre baspris jämfört med kolkraften, det vill säga elpriset kommer att stiga ytterligare för konsumenter. Producenterna däremot kommer att tjäna ännu mer pengar.

Vatten- och kärnkraft som utgör 92 procent av Sveriges elproduktion kostar mindre än 10 öre kWh att producera, och av detta förstår vi att de tre stora elproducenterna tjänar stora pengar. Inga fördelar ges för ren kraft. EU:s och Sveriges energipolitik måste ifrågasättas.

I rådande läge kan vi inte göra någonting åt prisökningar. Däremot kan jobb skapas inom ren kraft. Industrin och enskilda vill uppleva en långsiktighet inom energipolitiken, inte endast en fyraårig enighet som nu gäller. Orättvisor bör också tas upp till ytan.

Elpriser som skulle minska vid avregleringen 1996harfördubblats. Den gigantiska omfördelningen av kapital från konsumenter och konkurrensutsatt industri till Eon, Fortum och Vattenfall kommer att fortsätta och förstärkas. Eon och Fortum är utlandsägda. Vattenfall satsar stort på kontinenten, mestadels kolkraft. Vattenfall sysselsätter 24 000 personer utomlands.

Situationen är allvarlig, ett gammalt svenskt trumfkort spelas bort, Sverige dräneras. Dessutom talar företrädare för industrin om att jobb på sikt kan vara i fara.

Kronofogdemyndighetenpåpekar att antalet obetalda elfakturor ökar drastiskt. (Mer än 80000 betalningsförelägganden år 2005 enligt TT.) Ekonomiskt utsatta hushåll har svårt att hänga med. Orättvist, eftersom elkraften till största delen har byggts upp via skattsedlar. Nu håvar de som läser av mätarna in stora oförtjänta övervinster. Avregleringen blev ett fiasko. Den nya förbränningsskatten på avfall försämrar ytterligare betalningsförmågan för de mest utsatta hushållen.

Det kommer att bli intressant att följa industrins försök att tackla problemet. Tjugo företag inom svensk basindustri har startat företaget Basel, som kommer att köpa kärnkraft från det ryska statliga företaget Rosenergoatom och på så sätt få mer gynnsamma elpriser. Tyvärr är denna överföring inte färdigbyggd förrän tidigast 2009.

Sverige importerar el vintertid. Det vi kan göra i Sverige är att fortsätta bygga ut den rena kraften, gynna miljön, skapa nya jobb och exportera el till kontinenten och där möjliggöra delvis avveckling av smutsig kraft.

Kraftvärme. Det mest attraktiva i en sådan utbyggnad måste vara att komplettera befintliga fjärrvärmeverk med turbin och generator för samtida produktion av el, en så kallad ombyggnad till kraftvärme.

Av de 160 potentiella fjärrvärmeverk som finns i Sverige, utnyttjar endast 40 stycken denna möjlighet. Det är alltså 120 fjärrvärmeverk som borde byggas om till kraftvärme, detta ger ett ett stort eltillskott och skapar jobb.

Visserligen ger elcertifikaten subventioner för biobränslet som kommer att användas, men branschen anser att denna hjälp är för kortsiktig. Myndigheter bör agera långsiktigt beträffande elcertifikat, skatter och lagstiftning för att branschen skall kunna räkna hem investeringen. Dagens baspris 50 öre per kWh är lönsamt förutsatt att subventioner från elcertifikat erhålles långsiktigt. Stor satsning på vindkraft ger också nya jobb.

För att skapa debatt föreslås junilistan en ny folkomröstning om kärnkraften. Junilistan har inte tagit ställning till för eller emot, det får väljarna avgöra. Den debatt som föregår en omröstning är nyttig, ett antal frågetecken rätas ut, politiska låsningar kan lösas upp och vi kommer att få en tydlig och långsiktig energipolitik.

I en sådan debatt kommer orättvisorna att genomlysas. Förhoppningsvis blir också följden att Vattenfall flyttar hem och satsar mer påtagligt i Sverige.

Det gäller inte enbart att skapa nya jobb, det gäller också att säkra befintliga och att skydda vår välfärd. Ett lands välstånd och energisituation hänger tätt samman.

Tord Wiklund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons