Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Eric Söderberg (kd): Planera för ett energieffektivt samhälle

Annons

Sedan 1970 har utsläppen av klimatpåverkande gaser ökat med mer än 80 procent. 13 miljoner hektar tropisk skog skövlas varje år, en yta tre gånger Danmark. Vilka energislag ska vi då välja för att trygga vår energitillförsel i Sverige? För att svara på frågan krävs kunskap om hur energi och miljöpåverkan hänger ihop.

All energi på jorden kommer från solen förutom kärnenergi och geotermisk energi, det vill säga energi från jordens inre. Direkt solenergi utgörs av solljus som vidare skapar vindar, vågor, avdunstning av vatten som ger vattenkraft och genom fotosyntes bioenergi. Sådan energi kallas för förnybar energi.

En del av biomassan bildar under tusentals och miljontals år naturgas, kol och olja. Detta kallas för fossil energi. I naturen finns det cirka 120 000 terawattimar av förnybar energi medan människan förbrukar cirka 13 terawattimmar varav 80 procent kommer från fossila källor.

Vi måste lära oss att förbruka energi utan att gå för mycket omvägar. I första hand förbruka direkt solljus, i andra hand vind, vatten och vågkraft. I Sverige finns stor potential att bygga ut vattenkraft. Detta kan göras på ett ekologiskt hållbart sätt, till exempel att det finns vandringsvägar för fisk och ett ständigt vattenflöde. Till skillnad från vind- och solenergi kan vattenkraft lagras på enkelt sätt i dammar. I tredje hand kan vi använda bioenergi eftersom all användning ger negativa miljöeffekter i form av utsläpp till luft och försämring av biologisk mångfald.

I fjärde hand bör vi använda kärnkraft men samtidigt se det som en del av vägen till förnybar energi. Fossil energi måsta fasas ut. Det är självklart att det ger negativ miljöpåverkan när vi bränner upp fossil energi på några hundra år som lagrats i miljontals år.

Det viktigaste av allt är emellertid energieffektivisering av samhället. Vi måste planera för ett energieffektivt samhälle. Detta gäller allt från att stadsplanera till att bygga lågenergihus.

Vi måste tänka om när det gäller energi. Idag förespråkas storskaliga lösningar i form av kärnkraftverk, vindkraftparker och kraftvärmeverk. Självklart ska vi behålla dessa storskaliga lösningar. Men vi ska samtidigt satsa på småskalig energiproduktion. I Tyskland är det krav på elbolagen att köpa tillbaka överskottsel från konsumenter till samma pris som försäljningspriset. I Sverige har det genomförts en utredning i frågan och regeringen förväntas göra detta möjligt inom kort.

Med detta kan vi producera vår egen el med små vindkraftverk, biogasverk, biopannor samt solpaneler och samtidigt sälja överskottsenergi tillbaka till elmarknaden. Vi kan vänta oss en utveckling som liknar internet och hemdatorer fast med elproduktion.

Här är mina förslag till åtgärder för att snabba på utvecklingen:

Gör det möjligt att sälja tillbaka energi till elnätet och gör regelverket enkelt.

Fortsätt satsa på energieffektivisering av hus.

Kombinera solenergi med bioenergi, både i villor med ackumulatortankar och i storskaliga lösningar med fjärrvärme och solvärme på tak.

Anlägg solpaneler för el- och värmeproduktion på tak, till exempel skolor och köpcentra.

Förenkla tillståndsprocessen för vindkraft.

Anlägg småskaliga vindkraftverk utefter motorvägar och annan infrastruktur.

Gör det möjligt för fastighetsägare att utnyttja småskalig vattenkraft.

Skapa incitament för jordbrukare och landsbygdsbor att satsa på biogas.

Kärnkraft kan vi behålla tills vidare men den kan inte ses som den slutgiltiga lösningen. Tekniken finns för förnybar energi. Nu handlar det bara om att göra det möjligt och ta bort byråkratiska hinder.

Låt Sverige bli ett föregångsland och visa att ekonomisk tillväxt och förnybar energi går hand i hand. Gör det ekonomiskt lönsamt för vanligt folk att producera sin egen energi.

Och kom ihåg, det fanns människor som inte trodde på internet heller.

Eric Söderberg

ledamot i byggnadsnämnden

ersättare i miljö- och konsumentnämnden

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons