Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett anhörigvänligt samhälle behövs nu

Annons

De 1,3 miljoner anhöriga som i dag vårdar en närstående har rätt till stöd utifrån behov.

Vårt samhälle är beroende av att det finns människor som vill och kan hjälpa, stötta och vårda sina närstående. Enligt Socialstyrelsen rapport ” Anhöriga som ger omsorg till närstående – omfattning och konsekvenser” är det i dag 1,3 miljoner människor som stödjer och vårdar närstående och med ökande antal blir konsekvenserna att allt fler anhöriga minskar sin arbetstid eller slutar arbeta och därför krävs det åtgärder.

Vi möter många anhöriga i vårt arbete och de uttrycker en stor glädje i att stödja men också en stor frustration över att inte räcka till. Anhöriga beskriver att de är navet i den närståendes kontakt med vården, myndigheter och andra. Det anhöriga framför allt efterfrågar är:

● information och kunskap om praktiska färdig-heter att ge vård och omsorg i det dagliga livet, den anhöriges sjukdom och behandling, vad det finns för stöd att få i samhället, samt strategier att bemästra situationen.

● stöd som fokuserar på någon förstående att samtala med, tillgång till avlösning och en stund för de egna behoven och intressena, praktisk hjälp med omvårdnadsåtgärder och en anpassad hemmiljö.

För att nå ett anhörigvänligt samhälle behövs satsningar på tre områden:

1. En anhörigvänlig vård och omsorg, en sjukvård och omsorg av god kvalitet, där anhöriga blir sedda, respekterade och tagna på allvar för den kunskap som de har om sin närståendes sjukdom och funktionsnedsättning.

2. Ett anhörigvänligt arbetsliv där hänsyn tas till förvärvsarbetande anhöriga och där anställda erbjuds lättillgänglig och användarvänlig information om vad det finns för vård, hjälp och stöd att få samt hjälp att kunna hantera stress och underlätta återhämtning.

3. Utbildning och forskning kring anhörigfrågor. Det krävs ökad utbildning på alla nivåer om anhörigas förutsättningar, behov och betydelse. Det krävs också praktiskt tillämpad forskning om vad som är ett effektivt stöd till anhöriga. En kunskap som i dag saknas hos såväl vård- och omsorgsverksamheter som hos samhället i övrigt.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga genomförde den 15 november en heldagskonferens i Västerås med fokus på kunskap och erfarenheter. Barbro Rohlin var en av de anhöriga som delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter:

"Från att ha varit två som delat på allt blev jag ensam. Det handlar om att tänka och planera allt, vinterhjul som ska på bilen, klädinköp och räkningar. Allt hänger på mig. Det är en strid varje gång men jag orkar, kan driva och har en röst."

Vi drar slutsatsen att ett samhälle utan anhöriga inte fungerar. Att vårda en närstående är ett fri-villigt åtagande och ingen skyldighet. Anhöriga som stöttar sina närstående är experter med en ovärderlig kunskap och den ska inte förspillas men inte heller utnyttjas bortom all gräns.

Därför vill vi verka för ett anhörigvänligt samhälle där anhöriga ges möjlighet att både arbeta, ha en fritid och stödja sina närstående. Resurser bör läggas på stöd till anhöriga och det finns mycket att tjäna, både mänskligt och ekonomiskt.

Lennart Magnusson

verksamhetschef,

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Elizabeth Hanson

FoU-ledare,

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons