Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett dråpslag mot handikapprörelsen

Annons

Funktionshinder innebär merkostnader, både för den enskilde och för dem som företräder dem i samhället. Det kan vara anpassning av material, lokaler för rullstolsburna, men också särskilda behov för den stora och växande grupp med dolda, medicinska, kognitiva och psykiska funktionshinder.

Från den 1 januari vill Socialstyrelsen bara ersätta handikappförbundens "faktiska merkostnader". Merkostnaderna för dem med medicinska, kognitiva och psykiska funktionshinder täcks knappast av kriterierna. För många handikappförbund står merkostnadsbidraget för 20-30 procent av statsbidraget, medan det för vissa står för upp till 50 procent. Om bidraget försvinner, måste förbunden avveckla stora delar av sin verksamhet och den grundläggande rätten att göra sin röst hörd förvägras en halv miljon medborgare. Beslutet bryter dessutom mot den "tillgänglighet för alla" som riksdagen har beslutat.

Förändringen av merkostnadsbidraget sker inte för att Socialstyrelsen måste spara pengar - handikapprörelsens totala statsbidrag sänks inte. Det är en rak omfördelning av resurser från dem med dolda funktionshinder till traditionella "handikapp" med tydliga merkostnader.

Omläggningen har inte heller tvingats på Socialstyrelsen uppifrån. Tvärtom slår regeringens direktiv till Socialstyrelsen fast att "merkostnadsbidraget avser bidrag till kostnader som organisationer har för att göra verksamheten tillgänglig för sina medlemmar med funktionshinder". En förändring som gör verksamheten mindre tillgänglig uppfyller inte regeringens direktiv.

Handikappförbund är inte kända för att komma överens. Därför manar det till eftertanke när 22 nationella handikappförbund enas om att Socialstyrelsens beslut måste skjutas upp. Den oberoende granskning av handikappstödet som Socialstyrelsen beställt slår fast att de nya reglerna missgynnar organisationer med dolda merkostnader och att mindre organisationer inte vågar chansa på att få ett osäkert bidrag och därmed tvingas krympa sin verksamhet. Dessutom leder nyordningen till mycket mer administration - är det vad socialministern vill att vi ska syssla med?

Socialstyrelsen ska den 28 februari 2005 rapportera till regeringen om organisationsstödet till handikapprörelsen. Vill inte socialminister Berit Andnor se den utredningen innan drastiska förändringar genomförs?

Tidigare förändringar av stödet till handikapprörelsen har haft övergångsregler på fem år. Denna gång ska dråpslaget ske över en natt, tvärtemot den statliga utredningen som redan år 2000 slog fast att: "Kontinuiteten är ett sätt att under en tid till viss del behålla den gamla fördelningsstrukturen och på så vis erhålla en långsammare övergång till den nya fördelningsmodellen. Kontinuiteten bör läggas relativt högt, utredningen föreslår att organisationerna skall erhålla 80 procent av föregående års totala bidrag." Ska socialministern stillatigande godkänna att Socialstyrelsen nu struntar i utredningens slutsats?

Socialminister Berit Andnor kan enkelt försvara personer med dolda funktionshinder. Det krävs bara en skrivning i regleringsbrevet till Socialstyrelsen med innebörden att merkostnadsbidraget inte ändras nu. Regleringsbrevet förbereds just nu på socialdepartementet. Kommer Andnor att skydda de mest utsatta, eller tänker hon låta Socialstyrelsen slå ut stora delar av handikapprörelsen?

Lars Berge-Kleber

Ordförande för Afasiförbundet i Sverige

Leif B Svensson

Ordförande för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Jan-Åke Bengtsson

Ordförande för Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka

Lennart Håwestam

Vice ordförande STROKE-Riksförbundet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons