Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett dråpslag mot svensk fackföreningsrörelse

Annons
Löntagarfientligt. Förslaget som riksdagen ska behandla röjer väg för låglönekonkurrens och utnyttjande av underbetald arbetskraft från andra EU-länder, hävdar debattörerna. foto: scanpix

I den framväxande EU-staten har Lissabonfördraget lagt grunden till att EU:s uppfattning grundlagsfästs, i realiteten innebär det att Lavaldomen och andra antifackliga EU-domar ska bli svensk lag i motsats till det svenska folkets uppfattning. Arbetsrätten blir inte längre en nationell angelägenhet. EU har kopplat greppet.

Den 18 februari ska den svenska riksdagen behandla ett förslag som innebär ett dråpslag mot den svenska fackföreningsrörelsen. Förslaget röjer väg för låglönekonkurrens och utnyttjande av underbetald arbetskraft från andra EU-länder. Förslaget kommer som en följd av EU-domstolens avgörande i Laval-målet – den fackliga blockaden mot ett skolbygge i Vaxholm.

EU-domstolen skriver i Lavaldomen att EU:s utstationeringsdirektiv ska tolkas så att värdlandet inte kan kräva ”arbets- och anställningsvillkor som går utöver” de miniregler som anges i direktivet. Facken får inte tvinga gästande företag att betala samma löner eller i övrigt tillämpa samma villkor som för svenska arbetare. På lång sikt hotas alla löntagares löner och arbetsvillkor av det tilltänkta riksdagsbeslutet. Det finns anledning till att Svenskt Näringsliv anser att Lavaldomen är ”mycket tillfredställande.” För en del arbetsgivare är undertryckta och lågavlönade arbetstagare som inte vågar mopsa upp sig en önskedröm. Det nu antagna Lissabonfördraget, den nya EU-grundlagen, ger inget skydd för fackliga rättigheter vilket har hävdats av LO-ledning och EU-entusiaster.

Att socialdemokraternas ledande företrädare och LO-toppen reservationslöst ställer sig bakom Lissabonfördraget visar inte enbart deras brist på kunskap om vad de reservationslöst tackat ja till utan också ett bristande engagemang för löntagarnas intressen.

Fackföreningsrörelsen skapades en gång för att ta tillvara arbetarnas intressen. Nu är dessa av underordnad betydelse. EU-medlemskapet, med enorm och snårig byråkrati, lockar många karriärister. Ett maktfullkomligt EU, där medborgarinflytandet minskar, är en önskedröm för dem som vet att ta för sig. Övriga drabbas mer och mer av detaljstyrning från EU.

På riksdagens bord ligger en proposition om att anta EU:s tjänstedirektiv i den svenska lagstiftningen. Resultatet blir att låglönekonkurrensen blir mer påtaglig. Till detta kommer att EU-kommissionen inom kort kommer att lägga ett säsongsarbetardirektiv som enligt LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin öppnar för ”en total avreglering av arbetsmarknaden”.

Det är dags för våra politiska företrädare, inom regeringen och de rödgröna, att visa civilkurage och stå för sin personliga uppfattning, att inte lämna fältet öppet för låg-lönedumpning. Det är dags för folket att kräva av våra politiker att respektera folkviljan och tillvarata majoritetens intressen. Det är lättare att dämma i bäcken än i ån säger ett gammalt uttryck som kan vara värt att tänka på nu under valåret 2010.

Regeringens lagförslag angående Laval-domen bör omgående förpassas till papperskorgen. Förslaget innebär också att den i Sverige grundlagsskyddade strejkrätten begränsas genom godtycklighet, helt i strid med löften som utfärdades vid Sveriges anslutning till EU. Dra tillbaka detta löntagarfientliga förslag!

Sven WemmeusBredared

Peter LiljaFagersta

Max ElgebyArboga

oberoende demokrater

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons