Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett nytt Arosvallen?

Annons

I en serie reportage i VLT har läsarna fått ta del av ett flertal olika förslag till ny fotbollsarena i Västerås. Huvudalternativet för dagen tycks vara att ockupera redan väl utnyttjade och väl fungerande idrottsfält med tillhörande bilparkeringsytor på Rocklundafältet.

Samtidigt anser vissa fotbollsklubbar, utan rimlig logik, att de skall delfinansiera en ny arena med pengar från försäljning av tomtmark och byggrätter för enskilda bostadsbyggnadsprojekt på mark som ägs av kommunen på och intill Arosvallen.

I VLT den 16 juni visades det senaste förslaget till nya läktarbyggnader tätt intill Vasagatan, på grus- och gräsplanerna strax söder om Västeråshallen (så vitt man kan se av bilden på sidan 46.) Läktare som skulle bli mycket dominerande mitt i det öppna idrottsfältslandskapet, samtidigt som värdefulla bollplaner och viktiga parkeringsplatser för Västeråshallen, för ridsporten och för andra folkliga arrangemang försvinner.

Detaljerna i VLT:s bild visar en läktaruppbyggnad bestående av en upphöjd läktarsektion på ena långsidan och en i två våningar uppdelad läktarsektion vid andra långsidan. Detta väcker frågan: Kan man inte tillämpa samma princip för nya läktare vid Arosvallen? Komplettering med en övre läktarsektion mot söder och en upplyft läktare med lokaler i bottenvåning mot norr, liknande den läktare som en gång i tiden fanns där?

På ledarsidan i VLT den 17 juni väcktes också den logiska frågan att förslag till en helt ny fotbollarena måste jämföras med en eventuell upprustning av Arosvallen. Men, då måste kommunen också klart redovisa hur sådana alternativ på Arosvallen skulle kunna se ut. Våra folkvalda politiker borde därför ta fram ett tydligt program för vilka krav och önskemål som idrottsföreningarna och fotbollsklubbarna ställer för en eventuell upprustning av Arosvallen och sedan utlysa en öppen arkitekttävling för en sådan omdaning av Arosvallen. Program och tävlingsförslag som tar hänsyn till såväl funktion och gestaltning som till ekonomi och lämpliga etappindelningar.

Arosvallen, Rocklundafälten och Rocklundaskogen är en vacker och unik del av stadslandskapet i Västerås. Upplevelserna av fritidsaktiviteter och idrottsaktiviteter från läktarplats eller från andra delar av de publika stadsrummen är inte en begränsad fråga för exploateringshungriga entreprenadföretag och ett fåtal fotbollsklubbar.

"Att hitta arkitekter är inget problem" påpekades det i VLT:s artikel den16 juni. Men, i så fall borde det vara ett mera direkt samarbete mellan ursprunglig beställare (kommunen), brukare och arkitekter. Och, för denna typ av allmänna stadsfunktioner som idrottsfält och arenabyggnader kan just en allmän arkitekttävling vara ett fruktbart steg på vägen. Tävlingsnämnden hos Sveriges Arkitekter kan också hjälpa till vid upprättande av tävlingsprogram och vid bedömning av inlämnade tävlingsförslag. Därför efterlyses en öppen allmän arkitekttävling för utformningen av ett nytt Arosvallen i Västerås.

Rune Karlsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons