Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett nytt styre i Västerås

Annons

Som gruppledare för folkpartiet, moderaterna, kristdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet vill vi två år före nästa kommunalval deklarera: Det finns ett alternativ till dagens styre av Västerås. Vi är beredda att ta över ansvaret. Västerås är på många sätt en bra stad att leva i, här vill vi visa på några viktiga områden där Västerås kan bättre.

1. Valfrihet i barnomsorgen. De som efterfrågar en barnomsorgsplats skall ges möjlighet att välja den form av barnomsorg som passar familjen bäst.

Barngruppernas storlek måste minska så att alla barn ses av vuxna som har tid med dem. Vi lovar fri etableringsrätt för alla former av barnomsorg som håller kvalitetskraven och vi kommer att uppmuntra nya och olika former av barnomsorg.

2. Kunskap skolans viktigaste uppgift. Vi lovar att prioritera skolans viktigaste uppgift - kunskap.

Kunskap skall spegla förståelse, färdighet och förtrogenhet. Skolan stödjer familjen i deras ansvar om barnens fostran och utveckling. Skolan ska vara en trygg arbetsplats att vara på, ingen elev eller lärare ska känna otrygghet.

3. Nolltolerans mot hemlöshet. Ingen i Västerås skall behöva vara utan något så grundläggande som att få tak över huvudet. Alla skall garanteras ett tak över huvudet.

4. Egen anpassad bostad för funktionshindrade. De senaste åren har det byggts ett antal gruppbostäder för funktionshindrade. Alltför många väntar dock fortfarande på att få ett anpassat boende, de flesta i en gruppbostad, trots att de sedan lång tid har fått ett beslut om detta. Denna kö måste bort!

5. Mer inflytande för de äldre. Låt de organisationer och företag som klarar uppställda kvalitetskrav erbjuda hemtjänst. De västeråsare som har hemtjänst kan då fritt välja bland dessa godkända utförare. Mötet mellan företrädare för Västerås stad och de äldre skall präglas av värdighet och respekt. Stadens beredskap att möta efterfrågan av äldreboenden måste förbättras. Ingen som behöver en plats inom ett äldreboende skall behöva vänta längre än maximalt tre månader. Mediciner får aldrig ersätta en god omvårdnad.

6. Dags för en hållbar utveckling. Vi måste lära oss att bruka utan att förbruka. Det handlar också om att ta tillvara möjligheter till innovation, nya marknader och jobb som en miljödriven näringslivsutveckling och ekologisk hållbar utveckling för med sig. En framgångsrik miljöpolitik bygger på en kombination av personligt ansvar, ekonomiska och politiska styrmedel. Västerås skall stärka positionerna på miljöområdet. Det är viktigt att hela kommunen utvecklas.

7. Jobb istället för bidrag. Det är självklart att alla som har möjlighet genom arbete skall bidra till vårt välstånd. De som uppbär försörjningsstöd skall erbjudas arbete, praktik eller, om så krävs, utbildning för att bli självförsörjande. Arbetsmarknadspolitik är en statlig uppgift, insatserna från Västerås stad koncentreras till ansträngningar för att minska behovet av försörjningsstöd.

8. Ökad frisknärvaro. Trots ambitiösa insatser minskar inte de alarmerande höga sjuktalen bland Västerås stads anställda. I genomsnitt är de anställda hemma från jobbet på grund av sjukskrivning 44 dagar/år. Detta är en följd av många och långa sjukskrivningar vilket är både ett mänskligt och ekonomiskt slöseri. Satsningar måste till för att få fler tillbaka i arbete.

9. Satsa på småföretagen. Västerås position som företagarvänlig kommun har förbättrats. Men mer kan göras för att ta sig upp till topplacering. Inte minst viktigt är att Västerås stad bättre kan erbjuda näringslivet arbetskraft med en utbildning som efterfrågas, exempelvis lärlingsutbildningar.

En annan åtgärd är att konkurrensutsätta fler delar av den kommunala verksamheten, detta gäller inte minst inom det tekniska området. Låt staden tillsammans med företrädare för näringslivet inventera kommunal verksamhet som på ett osunt sätt riskerar att konkurrera med de privata företagen. Vår grundinställning är att det som kan göras av alternativa utförare med bättre kvalitet och ekonomi, ska göras av dessa och inte av kommunen.

10. Stark kommunal ekonomi. Västerås har i dag en svag ekonomi som nära nog är helt utan marginaler om något oväntat skulle inträffa. Tillväxt är en förutsättning för att fler västeråsare ska få arbete. För att klara framtidens krav på omsorg och utbildning krävs dessutom tydliga prioriteringar i stadens ekonomi. Vi är beredda att ställa rationaliseringskrav på tekniska verksamheter, rimliga avkastningskrav på alla kommunala bolag och återhållsamhet inom alla verksamheter som inte tillhör vårt gemensamma grundläggande ansvar. Målet är att ekonomin skall bli så stark att det på sikt skall finnas utrymme för en sänkning av kommunalskatten.

Socialdemokraterna har med undantag för en mandatperiod i början på 1990-talet styrt Västerås i 80 år, de senaste åren med hjälp av vänsterpartiet. Nu är det dags för andra tag.

Vi vill med dessa punkter utan inbördes rangordning peka på vilka områden som skulle förändras och förbättras med ett nytt styre i Västerås. Naturligtvis täcks inte hela det politiska fältet i dessa punkter, och de utgör inget regeringsprogram i sig. Men med dem visar vi vad vi vill prioritera om vi får västeråsarnas förtroende att styra Västerås om två år.

BENGT-ÅKE NILSSON (fp)

ELISABETH UNELL (m)

ELISABET FRIDÉN (kd)

LARS KALLSÄBY (c)

ANDREAS PORSWALD (mp)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons