Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett ohållbart system för barnomsorg

Annons

Det är ingen bra reklam för Västerås att föräldrar tvingas hitta nödlösningar för sina barn när för-äldraledigheten är slut. Föräldrar och barn känner otrygghet och den viktiga inskolningen på ett tryggt dagis omintetgörs.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ensidiga barnomsorgspolitik under de senaste tio åren har bidragit till att det nu inte finns någon flexibilitet i systemet och det har lett till de problem som vi ser i dag.

De långa köerna till dagis är inget nytt! Redan hösten 2003 stod ett sjuttiotal barn i kö för att få en dagisplats på Vallby. Detta debatterades i kommunfullmäktige i december 2003 men de tillfälliga lösningar man därefter åstadkom räckte inte långt.

Systemet är ohållbart. Dagis kan liknas vid en vanlig grundskola där alla barn börjar nytt läsår i augusti varje år. Det är den situation vi nu har på våra daghem. Barn-omsorgssystemet måste ses över. Den lagstadgade tiden ett barn har rätt att vara på dagis när föräldern är arbetslös eller föräldraledig är 15 timmar och inte 25 timmar som Västerås stad har infört. Genom att minska tiden från 25 timmar i veckan till 15 timmar kan platser frigöras och det finns utrymme för fler barn utan nya lokaler.

Västerås stad sade nej till två privata daghem som ville starta förra året. Man hävdade att ingen kö fanns på det tilltänkta området. Enligt uppgifter har alla områden kö i dag! Självklart vill vi i oppositionen att det skall vara fri etableringsrätt i Västersås. Med en fri etableringsrätt kan till exempel kan föräldrar och förskollärare starta egen verksamhet som möter efterfrågan i Västerås.

För dagbarnvårdarverksamheten är läget ännu värre. Det är en omsorgsform som på samma sätt som daghem skall erbjudas barn och föräldrar i Västerås. Det är också en verksamhet som bör finnas i närheten av hemmet.

Dagbarnvårdarna försöker socialdemokraterna avveckla genom att:

* införa krångliga rutiner.

* säga nej när någon vill starta eget.

* säga nej till skolbarn hos dagbarnvårdare.

* inte låta dagbarnvårdarna vara allmän förskola för 4-5-åringar.

* inte ge dagbarnvårdare anställningstrygghet.

Detta är starka politiska signaler från socialdemokraterna och vänsterpartiet att dagbarnvårdargruppen ska utmönstras ur barnomsorgen. Vilka dagbarnvårdare vill ha en sådan osäker arbetssituation?

Vi oppositionspartier i Västerås vill ändra på dessa svårigheter och låta dagbarnvårdare vara allmän förskola, starta eget, tillåta skolbarn att välja familjefritidshem, stimulera till fler dagbarnvårdare i Västerås.

Därutöver vill vi också att föräldrar ska kunna vara dagbarnvårdare också för egna barn. Detta är tillåtet enligt kommunallagen om man tar hand om ytterligare barn motsvarande vad man själv har. Denna så kallade Uppsalamodell uppfyller ett starkt önskemål från många föräldrar att själva ta hand om sina små barn lite längre än den vanliga barnledigheten.

Elisabet Fridén

Elisabeth Unell

Bengt-Åke Nilsson

Andreas Porswald

Lars Kallsäby

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons