Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett samarbete ska ge vinst åt alla

Det har blivit inne att arbeta i partnerskap. Partnerskap innebär att flera olika företag eller organisationer, myndigheter med mera går samman för att samverka.

Annons

Orsaker till samverkan kan vara en organisation som har egna ekonomiska svårigheter eller problem att ensamma hinna eller klara av uppdraget, eller att man förstått att det egna arbetet också görs av andra i parallella system.

Ett annat viktigt skäl är att flera förstått att ett problem har olika dimensioner och delar, som var för sig kan, som pusselbitar kan bilda ett helhetstänk runt "objektet" (orsaken) för samverkan. Så har det varit i Dropins fall. Dropin (Diskriminerings Relaterad Ohälsa på Personlig och Institutionell Nivå) är ett europeiskt, nationellt, regionalt och lokalt partnerskap.

Kommunerna i Sala, Köping och Västerås är aktörer. Västmanlands kommuner och landsting är projektägare. Det är ett utvecklande partnerskap mellan skola och sociala myndigheter och arbetslivet. Syftet med Dropin är att stärka ungdomars hälsa och välbefinnande genom att öka samverkan mellan skola och arbetsliv.

Många hävdar att samverkarn över gränser sker automatiskt, naturligt. Men, ett avancerat partnerskap ställer ganska höga krav på medvetenhet hos deltagarna om till exempel vilka faktorer som kan hindra respektive främja partnerskapets arbete, process och resultat. Det har vi lärt oss av Dropins partnerskap.

Ett partnerskap bör föregås av analyser, inhämtande av bakgrundsmaterial, tidigare erfarenheter och forskning, syfte och mål med partnerskapet. Ibland måste man söka kunskap utanför den egna kommunen, regionen och landet. Är alla med som bör vara med, eller finns någon stor organisation utanför? Det kan äventyra resultatet. Hur ser maktbalansen ut?

Samarbetet ska göra skillnad, ge vinster - åt alla! En framgångsfaktor är att det gemensamma problemet/området är klart definierat och avgränsat och det finns kunskap om vilken del man själv företräder. Personer som medverkar i partnerskapet bör ha sin hemorganisations fulla stöd, förtroende och mandat att även kunna gå till beslut i rimliga frågor.

Vilken förförståelse finns för det gemensamma området (hur ser man på problemet) man ska samverka kring. Är någon viktigt partner avglömd? Ställer sig en stor organisationen utanför samverkan kan det äventyra resultatet. I vissa fall kan det kan vara så att det är tämligen meningslöst att skapa partnerskap om den tyngste partnern inte deltar, eller förhåller sig passiv.

Ytterligare framgångsfaktorer är att de som deltar gör det av egen vilja, har intresse, kommer väl förberedda till möten, har tid med möten och inte minst att man för arbetet vidare till den egna hemorganisationen.

Partnerskap kan också ha ett lärande syfte. I nya konstellationer lär man av varandra, nya metoderm syn- och förhållningssätt och detta ger synnergieffekter.

Synnergieffekter av Dropins partnerskap har varit flera. Bland annat har personal i skola, arbetsliv, sociala myndigheter genom gemensam fortbildning, arbetsbodar, dialoger funnit att yrkesrollen har utvecklats, stärkts och tryggats. Bättre kunskap om varandras arbetsområde har inneburit att den unga individen inte behöver träffa så många olika vuxna "och återigen berätta sin historia".

När skola och arbetsliv funnit nya kopplingar till varandra har det genast gynnat ungdomars möjlighet till jobb i framtiden. Detta påverkar naturligtvis ungdomarnas motivation, välbefinnande och framtidstro. Skolan förbereder tillsammans med praktikplatsen eleven bättre för praktik och arbetsliv genom till exempel studiebesök på olika arbetsplatser, schemalagd praktikförberedelse, träning i social kompetens (passa tider, sociala kontakter, säkerhet/föreskrifter).

Både partnerskapet och ungdomarna i Dropin har vunnit på att skola-arbetsliv och sociala myndigheter har arbetat mer nära varandra. Det har gynnat ungdomarnas möjligheter till god hälsa och anställningsbarhet.

Inger Paris

Koordinator Dropin

Västmanlands Kommuner och landsting

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons