Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

EU-propaganda genom skattefinansierade dokusåpor?

Annons

Ska EU:s "idéer och värderingar" föras fram genom dramaserier, tävlingar och filmer, vilka finansieras med hjälp av skattemedel? En majoritet av EU-parlamentarikerna, där ibland Lena Ek (c) och Maria Carlshamre (fp), är av denna uppfattning. EU-parlamentet antog under våren en resolution om genomförandet av EU:s informations- och kommunikationsstrategi (A6-0111/2005). Ledamöterna

i parlamentet hade att ta ställning till vad som ska ingå i denna strategi. Bland förslagen fanns formuleringar likt det ovan nämnda. Resolutionen är en av de mest befängda som jag har tagit ställning till som ledamot i EU-parlamentet.

Resolutionen om EU:s informations- och kommunikationsstrategi handlar om att informera medborgarna om unionen, dess politik och fördelar. Propaganda som ska finansieras genom våra gemensamma skattemedel, med andra ord. Det gäller att inge människor en känsla av stolthet över att de är europeiska medborgare. Vidare ska strategin aktivt visa för medborgarna på vilket sätt ett medlemskap i Europeiska unionen är till nytta för dem i deras dagliga liv.

Information om politiska institutioner präglas självfallet av politiska värderingar. En informationsstrategi måste ge utrymme för alla åsikter, allt från dem som förespråkar ökat överstatligt styre

i EU, till dem som förespråkar ett strikt mellanstatligt samarbete. I en demokrati ska olika aktörer verka i en fri och öppen debatt. Det ska inte finnas en aktör som uppifrån driver en politisk linje med hjälp av skattepengar.

Bland de svenska ledamöterna stödde socialdemokraternas fem ledamöter samt Maria Carlshamre och Lena Ek resolutionen som helhet. Än mer frapperande är att dessa dessutom röstade nej till att stryka följande ändringsförslag från resolutionen: "Europaparlamentet är övertygat om att informations- och kommunikationsstrategin kan bli effektiv först när kunskaperna om EU och dess institutioner ingår som ett ämne i medlemsstaternas läroplaner. Universiteten bör också uppmanas att inta en aktiv roll när det gäller att sprida och främja gemensamma europeiska värden."

Ska politiker uppmana universiteten vilken typ av värden som de ska sprida? Förordar inte socialdemokraterna fria universitet, med kritiskt tänkande studenter? Vilka gemensamma europeiska värden är det som ska spridas? Antagligen de starkt EU-federalistiska idéer som EU:s institutioner betraktar som "sanningar".

Carlshamre och Ek valde dessutom att stödja ett tragikomiskt förslag som öppnar för dokusåpor bestående av EU-propaganda, finansierade med skattemedel, genom att rösta nej till att stryka följande textavsnitt: "Europaparlamentet anser att institutionerna i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen bör ingå avtal med tv-bolag som kan producera dramaserier, tävlingar, filmer, nyhetsinslag och andra högkvalitativa och lättillgängliga tv-program av alla slag med populär inriktning, som kan bidra till att föra fram EU:s idéer och värderingar."

Europaparlamentet anser att det är särskilt viktigt att "Anordna seminarier för journalister om konstitutionen ... som skall syfta till att klart och objektivt informera om konstitutionens innehåll samt rätta till eventuell felaktig information". Hur objektiv kommissionens information kommer att bli och hur kritisk kommissionen kommer att förhålla sig till ett dokument de hyllar som en succé i offentliga sammanhang återstår att se.

Kommissionen och EU-parlamentet förfasar sig över att medborgare i Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Danmark och Sverige har mage att kritisera EU och den överstatliga superstat som vi går emot. Därmed krävs en långtgående "informationsstrategi" som upplyser medborgarna om EU:s värden, vilka de antas inte ha förstått.

Stabila och varaktiga politiska strukturer byggs underifrån, av folket. Genom att rösta ja till en resolution som framhåller att EU:s värderingar ska spridas från ovan, från de europeiska institutionerna, genom lättillgängliga dramaserier, tävlingar och filmer visar socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet att de till varje pris är villiga att driva EU:s utveckling och dess integration framåt.

Hélène Goudin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons