Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

EU:s förslag till nytt tjänstedirektiv oroar

Annons

Det är många som ryser numera när EU nämns. Förkortningen har fått en negativ klang, taggarna vänds utåt direkt för väldigt många. Ungefär som när den tredje telefonförsäljaren på raken ringer och försöker sälja ett nytt telefonabonnemang innan man ens fått på potatisen till middagen.

Och det kanske är så en del makthavare vill ha det. Valet till EU-parlamentet är som alla andra val. Får man en stor del av befolkningen att röstskolka faller rösterna åt ett visst håll. Jag skriver den här artikeln utifrån övertygelsen att individens förmåga att utvecklas och förverkliga sina drömmar bäst tas tillvara genom kollektivets trygghet.

Det numera kända förslaget om nytt tjänstedirektiv gör mig mycket bekymrad och det kommer att krävas en socialdemokratisk majoritet i EU-parlamentet för att stoppa detta. Förslaget innebär att man i stället för att harmonisera regelverken i de olika medlemsländerna skapar en situation där man i respektive medlemsland ska tillämpa upp till 25 olika regelverk på samma marknad.

För mig är det en självklar utgångspunkt att företagen måste följa de regler som gäller på marknaden i det land där tjänsten utförs. Allt annat innebär att konkurrensen sker på olika villkor och skapar en stor osäkerhet för mottagarna av tjänster.

Förslaget går mycket långt när det gäller avreglering. Utrymmet för att på nationell nivå bedriva politik genom att ställa villkor och sätta upp krav blir mycket begränsat och kan ofta överprövas av EG-organen. Förslaget omöjliggör en effektiv kontroll att företagen följer de regelverk som finns på nationell och europeisk nivå.

Det innebär i stället långtgående avregleringar och att många av de regler som i dag finns för att skydda arbetstagarna blir förbjudna. Eftersom övervakningen av de bestämmelser som finns kvar i princip ska ske av myndigheterna i arbetsgivarens hemland blir det i praktiken mycket svårt att utöva någon effektiv tillsyn när arbetet utförs i ett annat land.

I Sverige har vi krav på myndighetsauktorisation eller liknande för vissa yrkesgrupper - elektriker, mäklare, advokater, sjuksköterskor, läkare, tolkar med flera. Från fackligt håll har rests krav på auktorisation för bemanningsföretag.

Förslaget synes innebära ett totalt förbud mot att kräva att utländska företag omfattas av värdlandets auktorisationssystem eller liknande. Det skulle leda till att det i Sverige endast blir möjligt att kräva auktorisation av svenska företag. Uppenbarligen skulle svenska företag kraftigt missgynnas av en sådan regel.

Även om åtgärderna när det gäller befintliga bestämmelser i första hand synes vara politiska innebär proceduren ett kraftfullt instrument för avreglering och innebär ett avsevärt minskat utrymme för politiska beslut och för olika kontrollåtgärder.

Alla regler om lön och anställningsvillkor som vi har i kollektivavtal faller formellt utanför direktivets förpliktelser. Direktivet tillåter att vi inför tvingande regler i lag om minimilön med mera, men då måste vi införa samma regler för svenska företag.

En tjänst är ingen vara och kan inte regleras efter samma principer som för varor. En tjänst innebär alltid att ett arbete utförs, antingen av en egen företagare eller av anställd personal. Att som för varor utgå ifrån hemlandsprincipen och myndighetsutövning skulle därför för tjänster få helt andra konsekvenser än för varor.

Som ni ser går kampen vidare. De som har vill ha mer. Världen kan förändras men motsättningarna är desamma. Många debattörer påstår att förändringen går fort och att det gäller att hänga med för att anpassas till den nya ordningen. Det är samma gamla mörka män som vill slippa ta "människan" som en faktor i vinstmaximeringen.

Det resonemanget ställer inte jag upp på och därför tänker jag rösta på socialdemokraterna den 13 juni. Jag hoppas att även du går och röstar.

MATS ENGSTRÖM

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons