Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fackförbund: Arbetsgivare och högskola måste samverka bättre

Högre utbildning lönar sig för individen men också för samhället, inte minst genom att försörja regionerna med välutbildad och professionell arbetskraft.

Annons

Högskolorna och universiteten skulle dock kunna bli ännu mer tillväxtskapande om samverkan mellan högskolan och de regionala arbetsgivarna fungerade bättre.

Studenterna i Västmanland förtjänar att redan under utbildningens gång få kontakt med framtida arbetsgivare. Det studenterna lär sig i högskolan är nämligen inte nödvändigtvis det som efterfrågas i arbetslivet. Det visar rapporten "Jakten på anställningsbarhet" som Lärarförbundet, SFS och TCO tagit fram.

I rapporten har vi frågat ett större antal arbetsgivare hur de ser på studenters anställningsbarhet.

För att bli attraktiv på arbetsmarknaden, menar arbetsgivarna, behöver studenten arbetslivserfarenhet, goda referenser och på eget initiativ kunna ta sig framåt och uppåt i arbetslivet. Detta erbjuder idag alltför få utbildningar, vilket arbetsgivarna också påpekar.

Anställningsbarhet är för oss en kvalitetsaspekt, men de kan inte mätas genom att bara se till hur stor andel av studenterna som får arbete efter sin utbildning. Istället vill vi se en tydlig koppling till arbetsmarknaden i utformningen av alla utbildningar.

Svensk högre utbildning är baserad på höga bildningsideal, och det med rätta. Men någonting har hänt när studenterna inte upplever att utbildningen ger de kompetenser som sedan efterfrågas i arbetslivet. Samverkansuppgiften framstår idag som en möjlighet till dans mellan akademi och näringsliv, men där ingen vågar ta första steget och följden är att båda parter står stilla.

Det motstånd många lärosäten kan känna mot att släppa in näringslivet har säkert att göra med de fria bildningsidealen och att akademin ska stå fri från inflytande utifrån. Detta är en viktig princip även för oss. Men akademin är i behov av att veta vad deras studenter behöver ha med sig ut i arbetslivet. Den kunskapen besitter arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor.

Det borde ligga i högskolans intresse att stärka anställningsbarheten hos sina studenter och graden av samverkan med näringslivet, inte minst då studenterna är ambassadörer för sitt lärosäte långt efter avslutad examen.

I tider då det ibland talas om överutbildning är den rätta lösningen inte att göra som regeringen nu påbörjat - att skära ner antalet platser på högskolan. Istället borde högskolor och arbetsliv, så som i Danmark, arbeta tillsammans för att ge akademiker en mångsidig utbildning, som de sedan själva kan omsätta till arbete i många olika sektorer.

Detta är kritik Västmanland borde ta fasta på och intensifiera arbetet med att sammanföra akademi och arbetsgivare. Försitt inte chansen att göra era studenter till de mest eftertraktade på arbetsmarknaden!

Eva-Lis Preiz

ordförande för Lärarförbundet

Elin Rosenberg

ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS)

Sture Nordh

ordförande för TCO

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons