Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Färre skadade med sänkt hastighet

Annons

E 18 genom Västerås har en hög trafikbelastning och generar därmed också många trafikolyckor. Under rusningstid är trafiken så intensiv att köbildning och ojämn trafikrytm skapas på flera platser. Sedan vägen byggdes har, förutom att trafiken ökat väsentligt, också statsmakternas krav på ökad trafiksäkerhet skärpts.

Vägmiljön, trafikflödet, hastighetsgränsen och trafikanternas beteende bidrar alla till den ohållbara trafiksäkerhetssituation som i dag råder på E 18 genom Västerås. Sedan några år har trafiksäkerhetssituationen både på motorvägen och i moten varit föremål för diskussion mellan framför allt Vägverket och Teknik- och idrottsförvaltningen, Västerås Stad.

I samband med dödsolyckan vid Emausmotet tidigt i våras samlades representanter för Vägverket, teknik- och idrottsförvaltningen, polisen och NTF Västmanland för att åter diskutera situationen. Efter att ha tagit del av olika fakta angående situationen var alla ense om att åtgärder inte längre kan skjutas på framtiden. Flera tänkbara åtgärder har självklart diskuterats och då inte minst utifrån effekter och konsekvenserna av olika åtgärder.

Sänkt hastighet leder alltid till färre skadade och till färre personskadeolyckor. Detta samband, som är bekräftat av forskare världen över, går helt enkelt inte att bortse ifrån. Verktygen för att få till stånd lägre hastigheter kan man dock diskutera. Hastighetsbegränsningen är ett av dessa verktyg som står till förfogande och i kombination med andra åtgärder leder en sänkning av hastighetsgränsen till färre skadade i varierande omfattning.

I dagsläget erbjuder gällande regelverk för hastigheter 70 km/h som första lägre hastighet under 90 km/h. Dagens regelverk är sannolikt inte optimalt som verktyg i trafiksäkerhetsarbetet och det är också anledningen till att hastighetssystemet i Sverige är under utredning.

Den förväntade effekten av en sänkning till 70 km/h tillsammans med information och en förstärkt polisövervakning är att antalet skadade kommer att minska med cirka 10-15 procent per år. Olycksutvecklingen kommer givetvis att noggrant följas upp tillsammans med nya hastighetsmätningar och konfliktstudier. Resultaten kommer att utgöra ett viktigt underlag för det framtida trafiksäkerhetsarbetet på E 18 genom Västerås.

Vår förhoppning är självklart att trafikanterna som använder E 18 genom Västerås i dag och i framtiden hjälper till att försöka lindra trafiksäkerhetssituationen på genomfarten genom att respektera hastighetsgränsen och i övrigt följa de regler som gäller.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Anders Kindmark

Avdelningschef, avdelning samhälle vid Vägverket region Mälardalen

Thomas Wulcan Enhetschef, trafikmyndighet vid teknik- och idrottsförvaltningen i Västerås

Lars Pettersson

Trafikpolischef vid Polisen Västmanland

Maria Zetterberg Moberg Trafiksäkerhetschef vid NTF Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons