Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fastighetsägare tvekar inför att investera

Annons

Nära nog alla större privat fastighetsägare i Mellansverige tror på positiv ekonomisk tillväxt på respektive lokal fastighetsmarknad kommande två år. Men deras investeringsvilja har avtagit sedan 2004. Detta borde oroa Västerås politiker trots nyproduktionen av bostäder.

Aktörer på fastighetsmarknaden måste tillsammans med politiker och andra beslutsfattare tillvarata fastighetsägarnas positiva tro på ekonomisk tillväxt. Annars kommer viljan att investera i nyproduktion eller renoveringar att avta ytterligare.

Det vore förödande för Västerås, inte bara för att kopplingarna mellan investeringsvilja och välfärd är tydliga, utan också för att fastighetsmarknaden i Västerås just nu blomstrar som aldrig förr.

En undersökning bland våra största medlemmar visar att investeringsviljan avtagit sedan samma undersökning gjordes 2004. Men trots detta ser fastighetsägare tillväxtpotentialen i Västerås.

En av anledningarna till avtagande investeringsvilja kan förklaras med att regeringen inte lyssnar på fastighetsmarknadens aktörer. Fastighetsägarna, hyresgästföreningen och Sabo (de kommunala bostadsbolagens centralorganisation) har tillsammans föreslagit ändringar i hyreslagstiftningen.

Förslaget innebär bostadshyror som människor upplever som mer rättvisa än i dag. Sådana hyror skulle bland annat förbättra förutsättningarna för nybyggnation av lägenheter. Tyvärr valde regeringen att strunta förslaget. I propositionen till reformerad hyressättning föreslår regeringen snarare försämrade möjligheter att utveckla hyresrätten.

Också lokalt finns förklaringar till det avtagande intresset för att investera.

Drift- och underhållskostnaderna har stigit i rasande takt sista åren. Priset på fjärrvärme i Västerås har stigit med 35 procent sen 1998, elpriset har stigit med 38 procent.

Flera kommuner i Mellansverige slåss om arbetskraft, arbetstillfällen och skatteunderlag. I detta tuffa spel är en dynamisk fastighetsmarknad av stor betydelse. Både nyproduktion av bostäder och kommersiella lokaler liksom investering i befintliga fastigheter, är viktiga verktyg för framgång.

Privata fastighetsägare erbjuder både bostäder och kommersiella lokaler. För att utnyttja deras tro på ekonomisk tillväxt samt den starka investeringsviljan som ännu finns, måste politiker och tjänstemän vara beredda att skapa bästa möjliga förutsättningar.

Vi föreslår när det gäller bostäder:

En hyressättning som motsvarar hyresgästernas åsikter om vad som är viktigt i ett hyresboende. Detta är och ska vara förenligt med bruksvärdesprincipen enligt dess ursprungliga tanke. Den platta hyressättningen som råder i Sverige håller på att utarma hyresrätten.

Vi föreslår när det gäller kommersiella lokaler:

Att politiker och övriga beslutsfattare måste se till att konkurrensen sker på lika villkor. Kommuner som går i borgen för sina kommunala bolag utan att ta ut avgift, osunda strategier beträffande företagsetableringar och kommunala bolag som underprissätter hyror är inte okej.

Tillväxtpotentialen i Mellansverige är hög. Fastighetsföretagens vilja att bidra till denna tillväxt är stark. Nu är det upp till politiker oavsett kommun och parti att utnyttja detta.

Andreas Sjöberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons