Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fastighetsägarna: Hög tid att myndigförklara hyresgästerna

Annons

Dagens bruksvärdesystem är orättvist och riskerar att utrota hyresrätten i attraktiva delar av våra städer. Det gynnar välbärgade hyresgäster och missgynnar de med sämre ekonomiska förutsättningar. Faktum är, att den generella uppfattningen om hur dagens bruksvärdesystem är till fördel för de allra flesta är en av de bäst bevarade myterna i Sverige.

I dag har vi platt hyresstruktur i Sverige. Det innebär att hyran i en lägenhet är i princip densamma som i en likvärdig lägenhet

i ett annat område, i en annan kommun. Denna hyresstruktur är i huvudsak ett resultat av bruksvärdesystemet. I detta system ingår att kommunala bostadsbolag bestämmer

hyrorna för privata hyresvärdar. I all annan näringsverksamhet kallas detta för prisreglering. När det gäller hyresrätten är det ett accepterat faktum.

Fastighetsägarna Mellansverige har i flera utredningar visat hur och varför dagens bruksvärdesystem är orättvist. I utredningen Orättvisa hyror i Mellansverige jämförs

hyresnivåerna i olika stadsdelar i Västerås, Örebro, Gävle, Uppsala, Eskilstuna, och Falun. Dessutom jämförs hushållens köpkraft i samma stadsdelar. Utredningen visar entydigt att köpkraften är störst i de stadsdelar som hyresgästerna anser är mer attraktiva än andra. Samtidigt är hyrorna i många fall lägre i de attraktiva stadsdelarna jämfört med dem som uppfattas som mindre attraktiva. Så här ser det ut i kommun efter kommun.

Fastighetsägarna Mellansverige har i en annan utredning kartlagt förekomster som orsakar svarthandel med hyreskontrakt. Svarthandel förekommer i exempelvis Västerås, Örebro, Eskilstuna och Uppsala och de främsta drivkrafterna är att hyrorna inte alls speglar hyresgästernas värderingar. Dess-utom kan inte utbudet av hyresrätter matcha efterfrågan.

Eftersom det byggs för lite bostäder generellt blir de som finns ännu mer efterfrågade. Detta gäller så klart även hyresrätter. De som sitter i dessa hyresrätter, ofta med konstlat låga hyror, kan givetvis på ett olagligt sätt göra svarta pengar på att sälja sitt hyreskontrakt eller hyra ut i andra hand till överhyra.

Regeringen håller på att strypa syret till nyproduktionen av hyresrätter, vilket kommer att drabba dem som vill in på bostadsmarknaden. Bara i år hävdar Sabo (de kommunala bostadsbolagens centralorganisation) att antalet hyresrätter som läggs i malpåse uppgår till 11000. Sämre villkor för hyresrätten är på skatteområdet samt slopad stimulans för nyproduktion är några av förklaringarna.

* Hyressättningen i framtiden måste spegla verkligheten. Det måste bli större skillnader i hyresnivåer och det är de egenskaper i boendet som hyresgästerna värderar högst som ska styra denna konsumentanpassade hyra.

* Hyresregleringen måste avskaffas och ersättas av en hyressättning som speglar hyresgästernas värderingar i allmänhet och som bygger på överenskommelsen mellan hyresgäst och hyresvärd vid inflyttning.

* Hyresgäst och hyresvärd ska själva kunna avtala om hyran i tidsbestämda hyresavtal med möjligheten att göra tillval för hyresgästen.

Det är hög tid att myndigförklara hyresgästerna. Bara då överlever hyresrätten. Och de som i dag gynnas av bruksvärdesystemet, de med höga inkomster i attraktiva områden, får betala den hyra allmänheten anser är rimlig.

Krister Nilsson

vd Fastighetsägarna Mellansverige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons