Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fastighetsägarna: Vi vill öka valmöjligheter i hyresboendet

Annons

Återigen debatterar hyresgästföreningen Fastighetsägarnas EU-anmälan mot konkurrenssnedvridande ekonomiskt stöd till kommunala bostadsbolag på ett osakligt sätt.

Per-Arne Setterholm, styrelseledamot i hyresgästföreningen i Västerås, hävdar den 26 juli att anmälan syftar till att höja hyrorna i svenska hyreslägenheter.

Oberoende experter gör bedömningen att det krävs en förändring av svensk lagstiftning för att den ska bli förenlig med EG-rätten. Samtliga organisationer på bostadsmarknaden är överens om att en svensk lösning är bättre än att EU avgör hur svensk bostadspolitik ska se ut.

Sabos kongress beslutade tidigare i år att de kommunala bostadsbolagen inte vill ha den hyresnormerande rollen. Dessutom har hyresgästföreningen tidigare sagt samma sak. Därutöver är organisationerna överens om att konkurrensneutrala villkor bör gälla mellan kommunala och privata hyresvärdar.

I dag bestämmer de kommunala bostadsbolagen, i Västerås fall Mimer, hyrorna för privata hyresvärdar. Mimer drivs enligt principen för självkostnad och har drygt 12 000 lägenheter, vilket är en betydande majoritet av samtliga hyresrätter i Västerås. Kommentarer om Mimers stordriftsfördelar är överflödiga, men att de hotar småskaligt privat fastighetsägande torde stå klart för var och en.

Dagens bostadspolitik har lett till att hyresrätten betraktas som ett mindre bra boende. Det är olyckligt och där är vi och hyresgästföreningen överens. Vi vill genom en förändring av lagstiftningen öka individens valmöjligheter i hyresboendet.

Det ska vara okej att skriva enskilda avtal med hyresvärden för att göra hyresboendet mer attraktivt.

l Vi vill att hyrorna ska uppfattas som mer rättvisa och att skillnaderna mellan attraktiva lägenheter och mindre attraktiva, enligt hyresgästerna, ska vara större.

l Vi vill att hyreslagstiftningen ska bygga på

ett starkt besittningsskydd för hyresgästen baserat på ett bruksvärdessystem där hyreslägenheter oavsett ägarregi kan jämföras med varandra.

l Vi vill att hyrorna även i fortsättningen ska förhandlas fram lokalt med hyresgästföreningen. Alla former av reformering

av hyressättningen ska ske med hänsyn till individers och familjers behov.

Dagens bostadspolitik har lett till köer, svarthandel med hyreskontrakt och ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. På tio år har 100 000 hyreslägenheter försvunnit i Sverige. Ombildningarna sker även i städer som Västerås. Huvudorsaken är dagens reglering av hyrorna.

Vi vill därför tillsammans med hyresgästföreningen och Sabo nå en lösning som förändrar svensk bostadspolitik så att rättvisa förutsättningar skapas mellan kommunala och privata fastighetsägare. Efterfrågan måste få genomslag på hyran så att drivkrafterna att bygga nya hyresrätter ökar.

För att nå dit har vi bett EU se över stödet till kommunala bostadsbolag. Det är märkligt att hyresgästföreningen hotar med höjda hyror när vi vill förändra en bostadsmarknad med i många fall stora brister.

Vi värnar hyresrätten, men gör bedömningen att den är satt på undantag i dagens bostadspolitik. Vi tror inte att hyresgästföreningen och Per-Arne Setterholm är av annan åsikt.

Andreas Sjöberg

Kommunikationschef Fastighetsägarna Mellansverige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons