Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fastighetsskatten är inte värst

Annons

Fastighetsskattens vara eller inte vara har fått för stort utrymme i debatten. I stället bör debatten handla om vilka skatter som snarast måste slopas för att skapa tillväxt. Att hävda att fastighetstaxeringen måste reformeras, för att skatten ska få legitimitet, är däremot berättigat.

Nuvarande fastighetstaxering är godtycklig och därmed orättvis. Ibland får fastighetsskatten dess-utom helt orimliga konsekvenser, då den i enskilda fall kan tvinga ägaren att sälja sin fastighet. Därför är en reformering av skatten nödvändig samtidigt som en sänkning måste ske.

I diskussionen om vilka skatter som är skadliga för samhället finns det de som är långt värre för statsbudgeten än fastighetsskatten. Förmögenhetsskatten slår hårt mot både fastighets ägare och näringslivet. Mest förödande är det att tillväxten hämmas när tillgången på riskvilligt kapital minskar. Därför bör förmögenhetsskatten avvecklas skyndsamt.

Vi måste också sänka skatten på arbete för att göra det lönsamt att arbeta, lönsamt att anställa och att människor vågar ta risken att starta företag. Om vi blir fler som arbetar får samhället mer skatteintäkter.

I jämförelse med förmögenhets-, företags- och löneskatter synes det ligga långt fram i tiden att slopa fastighetsskatten. Utöver en reformering av fastighetstaxeringen måste skatte-nivån sänkas. Centerpartiet vill därför sänka skatten till 0,75 procent för småhus kombinerat med ett takvärde för marken om 300 000 kronor. Detta ger en rim- lig sänkning som inte ökar de sociala klyftorna i samhället.

I Alliansen har centerpartiet det mest långtgående reformförslaget för fastighetsskatten enligt Villa-ägarna. Kristdemokraternas förslag är borträknat då det inte är finansierat och har en fastighetsavgift som tyvärr kommer att göra det dyrare att bo för drygt 40 procent av landets fastighetsägare. Som exempel får 90 procent av villaägarna i Ragunda kommun höjd skatt medan samtliga villaägare i Danderyd, Sollentuna och Sundbyberg blir vinnare med kristdemokraternas förslag. Det skulle ytter-ligare bidra till den sociala och regionala klyvningen av landet.

Än allvarligare framstår ett slopande av fastighetsskatten i ett generationsperspektiv då det ekonomiska utrymmet som skapas omedelbart kommer att kapitaliseras av marknaden. Fastighetspriserna kommer att stiga och gynna nuvarande fastighets-ägare som i stor utsträckning är 1940- och 50-talister.

För den yngre generationen blir det ett nollsummespel och för samhället en förlust av en stabil skattebas. Skulle samtidigt ränteavdraget slopas för att upprätthålla skatteneutraliteten får unga familjer som lånar till sitt villa-boende stora problem. En sådan utveckling koncentrerar ekonomin till tillväxtbygder medan övriga landet framstår som för-lorare. Utifrån ett solidariskt synsätt kan detta ifråga- sättas.

Fastighetsskatt är en vedertagen skattebas i flertalet länder. Ofta framhålls länderna i Baltikum som de med de låga fastighetsskatterna. Det förefaller vara en övergående situation då man i dag endast har markskatt och planerar för en fastighetsskatt som i stort liknar den svenska. Avvecklar vi fastighetsskatten minskar vi statens inkomster med närmare 26 miljarder kronor, som måste täckas upp med andra skatter.

Jag anser att en finansiering av en skatt ska täckas inom den sektor där sänkningen tas. Det innebär att områden som vård, skola och omsorg inte ska drabbas men väl bygg- och boendesektorn. Slopande av uppskovsrätter eller ränteavdrag kan vara några vägar men som får förödande konsekvenser med stora inlåsningseffekter. Ytterst få unga familjer kan i dag skapa ett egnahemsboende utan avdragsrätt.

Jag tror att fastighetsskatten, vid en realistisk bedömning, kommer att bestå under överskådlig tid. Men eftersom skatten tas ut genom ett godtyckligt och för många förödande taxeringsförfarande måste en förändring ske. Systemet måste ändras så fastighetsskatten blir rättvis och rimlig oavsett om vi bor i Ragunda eller i Danderyd.

Låt oss fokusera på förändringen och tona ner löftena om att snabbt slopa fastighetsskatten. Låt oss koncentrera oss på skattesänkningar som bidrar till tillväxten i samhället. Det övergripande målet måste vara att fler får arbete och det får vi om vi sänker eller slopar de mest skadliga skatterna. En sådan åtgärd gagnar såväl den enskilde som hela landets ekonomi. Jörgen Johansson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons