Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fem vägar till bättre äldreomsorg

Annons

Livslängden i Sverige är bland de längsta i världen. Det är ett kvitto på Sveriges välstånd och våra medvetna satsningar på en välfärd för alla. Nu vill vi socialdemokrater att de samlade resurserna till våra äldre successivt ska öka med 10 miljarder kronor under de kommande tio åren.

Sverige ska bli världens bästa land att åldras i! Äldreomsorgen ska erbjudas på lika villkor för alla oavsett ekonomi och bakgrund. Satsningar på äldreomsorgen går före stora skattesänkningar. Moderaternas mål är att Sverige ska ha en skattenivå som motsvarar EU-genomsnittet. Det handlar om skattesänkningar på 250 miljarder kronor vilket betyder att var femte skattekrona i Sverige försvinner. Det är mer än vad den totala sjukvården kostar per år.

Förbättringar för äldre människor måste ta sin utgångspunkt i att behoven kommer att öka och att dessa kommer att se olika ut. Det finns friska äldre som inte behöver någon vård alls eller bara behöver lite hjälp i hemmet. Andra har många olika sjukdomar och ett stort vårdbehov. Detta förutsätter en utveckling och förnyelse av såväl samhällsplaneringen som sjukvården och äldreomsorgen. Därför kommer regeringen att under våren presentera en nationell utvecklingsplan för äldreomsorgen under en tioårsperiod.

Vi vill satsa på dem som är mest sjuka. Ofta har de flera olika sjukdomar samtidigt. Då behövs en utbyggd hemsjukvård och mer läkarinsatser i hemmen samt en bättre demensvård. Vi behöver skapa fler demensboenden och öka personalens kunskaper om demens.

Vi vill utveckla boendet. Alla som behöver särskilt boende ska få det och behovsbedömningen måste vara likadan i hela landet. Samtidigt behövs en satsning på olika former av trygghetsboende för äldre, genom fortsatt utbyggnad av olika former av seniorboende och servicebostäder för den som bara behöver lite hjälp.

Vi vill satsa på personalen. Många anställda och arbetsplatser har kunnat delta i Kompetensstegen - satsningen på kompetensutveckling av personalen i äldreomsorgen. Detta arbete fortsätter samtidigt som satsningen på utbildningsvikariat inom äldreomsorgen ska möjliggöra mer omfattande grundutbildningar och påbyggnadsutbildningar för personalen.

Vi vill stärka stödet till anhöriga. Stödet till anhöriga som vårdar närstående behöver vidareutvecklas. Det kan handla om tillgång till kontaktperson, avlastning, dagverksamhet, med mera. Vi vill också pröva frågan om kommuner ska kunna subventionera vissa service- och fixartjänster för äldre. Vi tycker det är betydligt angelägnare än att subventionera hushållstjänster för unga och friska människor som högerpakten föreslår.

Vi vill se över tillsynen. Kanske behövs det en sammanhållen äldreomsorgslag för att stärka äldreomsorgen. Under de senaste åren har den statliga tillsynen av äldreomsorgen stärkts. Vi vill gå vidare och utveckla tillsynen. Ett sätt att göra det är att införa nationella kvalitetsregister i äldreomsorgen på samma sätt som inom sjukvården.

Vi socialdemokrater vill utveckla välfärden för alla, inte avveckla den. Sverige ska vara världens bästa land att åldras i. Att satsa tio miljarder kronor på äldreomsorgen är därför viktigare för oss än stora skattesänkningar för de rikaste.

Margareta Israelsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons