Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Finns det någon framtid?

Annons

Det kan upplevas som drastiskt att fråga om det finns någon framtid, men frågan är faktiskt befogad. De senaste framtidsutredningarna ger tydliga besked. Statens institut, inspektioner och riksbank ger samma besked. Så även EU-administrationen och uppföljningen av Lissabonstrategin. Den alltmer falnande tillväxten av företag bekräftar alla dramatiska signaler. Det är uppenbart att vår välfärd hotas om det inte sker något radikalt. Frågan är varför ingen från regeringen reagerar och föreslår åtgärder. Frågan om det finns någon framtid är alltså befogad.

Höga ohälsotal, stor andel förtidspensionerade och alltför få arbetade timmar är några orsaker, men det finns fler. Det finns en ovilja att konkurrensutsätta och att stödja åtgärder som gör att kapital stannar i landet. Oviljan att skapa ett företagsvänligt samhälle bidrar också till situationen. Det borde inte finnas några heliga kor i arbetet för att vända utvecklingen i positiv riktning. Nu gäller det att rädda vad som räddas kan, om vi verkligen vill bevara en välfärd värd namnet!

Den offentliga sektorn är i kris, med bristande ekonomiska förutsättningar, låg produktion och svårigheter att klara den framtida personalförsörjningen. Den kanske viktigaste orsaken är ett föråldrat ledarskap. Trots att försök visat att ett modernt ledarskap ger såväl högre produktion, motiverade medarbetare, lägre ohälsotal och därmed bättre ekonomi så verkar det inte finns något politiskt intresse för att pröva något nytt. Det är vänsterkrafterna i samhället, s, v och mp, som står för denna konservativa syn.

Lösningar ligger i såväl skrotning av befintliga organisationer som tillskapandet av nya. Drivkraften i förändringen måste utgå från individen, med krav om ansvar för såväl sig själv som för andra och som stimulerar individen att medverka till en välfärd för alla. Vi bör pröva och stimulera alternativa driftsformer och genomgående ha en positiv syn på dem som vill förverkliga sina företagsideer. Det kan även handla om nedläggning av landsting och skapa regioner. Det är endast genom företagande som vi lägger grunden för tillväxten som ska finansiera vår välfärd.

Denna grundsyn saknas hos dagens vänsterinriktade ledningar och hos alltför många verksamhetskramare. Ett kramande som kan komma att pressa ut välfärden ur hela det svenska systemet.

Nytänkande inom offentlig sektor är ett nödvändigt första steg. Vi löser inte problemen med att vänta och se. Det krävs ett tydligt ledarskap och en politisk lösning och politiken måste gå hand i hand med verkligheten. Ge kommun- och landstingspolitiker frihet och möjligheter att reellt kunna styra sin verksamhet. De måste få makt över sina respektive skattepengar så att medborgarna också tydligare kan ställa dem till ansvar, som det grundlagsfästa självstyret utgår från.

Nuvarande fjärrstyrning som staten utövar mot kommuner och landsting är förnedrande för ett aktivt folkstyre. Det är alltid någon annans fel när något går snett och medborgarna kan inte ställa sin lokalpolitiker till svars. Myndigförklara de förtroendevalda, släpp loss drivkraften hos dessa aktiva människor och ge Sverige en chans att klara välfärdsmålet även i framtiden!

JÖRGEN JOHANSSON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons