Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler företagare behövs

Annons

Det är med intresse jag läser Andreas Porswalds (mp) debattartikel i VLT, den 29 mars, där han vill visa på hur viktigt det är att stärka företagens situation i Västerås och Västmanland för att klara problematiken med massarbetslösheten.

Det är genom fler arbeten vi kan öka vårt välstånd i landet. Ett utvecklat välstånd kräver också en tillväxt i vår samlade ekonomi. Det vi vill konsumera måste vi först arbeta ihop. Fler arbetstillfällen och tillväxt får vi genom ett ökat företagande, precis som Andreas Porswald skriver i sin artikel.

När vi tittar på förutsättningar för tillväxt och därmed fler arbetstillfällen finns det i dag all anledning att känna oro. Andelen företagare av den arbetsföra befolkningen i Sverige växer inte, utan ligger still på en internationellt sett mycket låg nivå. Samtidigt vet vi att fler än 180 000 företagare når pensionsåldern inom tio år.

Var fjärde företagare i Sverige är född på 1940-talet. Till det ska läggas att enligt beräkningar från Verket för näringslivsutveckling, Nutek, skulle nyföretagandet behöva öka med 10 000 företag per år, enbart för att kompensera för bortfallet av arbetstillfällen som de stora företagens strukturrationaliseringar ger upphov till.

Genom enkel matematik kan vi bryta ned siffrorna till Västeråsnivå. Detta skulle innebära att vi behöver öka nyföretagandet i kommunen med ytterligare 150 företag per år, men målet för västeråsarna är säkert inte att ligga på ett genomsnitt i Sverige, vi vill gärna ligga på topp i landet. Detta skulle innebära att vi enbart i Västerås behöver öka nyföretagande med över 200 företag per år. För att klara detta mål krävs mycket mod från våra politiker.

I riksdagen har miljöpartiet i flera frågor agerat för att förbättra förutsättningarna för företagaren att anställa fler personer. En sådan fråga har varit "två-undantaget", det vill säga att alla företag med mindre än tio anställda har rätt att undanta två personer vid uppsägning.

En annan fråga som miljöpartiet har varit med om att driva igenom är den slopade arvs- och gåvoskatten. Ett beslut som gör det enklare för alla de nya företagare som vill ta över efter 40-talisternas pensionsavgångar.

Andreas Porswald skriver i sin artikel att "de gröna är inte nöjda med att socialdemokraterna har svårt att förstå att småföretagares administrativa börda är orimligt stor". Som företagare tycker vi att det är bra att miljöpartiet uttrycker en vilja att skynda på arbetet med att driva igenom förslag som minskar byråkrati och krångel. Men det går inte att bortse från att just Andreas Porswalds parti är ytterst ansvarigt, som stödparti till regeringen, för att vi i dag har en situation där vi både historiskt och internationellt sett har ett läge där andelen företagare av den arbetsföra befolkningen i Sverige inte växter.

En av de absolut viktigaste frågorna för tillväxt i dag är avskaffandet av reglerna för beskattning av fåmansföretag, även känd som 3:12-regeln. Det offentliga trygghetssystemet är skapat med sikte på anställning. Vi är alla som anställda i statens ögon. Det ställer till problem. Lagstiftarnas ambition att behandla företagare som anställda medför högre skatt på utdelning än vad ägare till börsnoterade företag drabbas av.

Riskerna som utmålats med att avskaffa 3:12 är att fler då skulle välja att driva företag. Som om det största problemet för svensk ekonomi skulle vara att vi har för många.

Den föreställningsvärld som grundar detta tänkande är skev. Målet kan aldrig vara att likställa företagare och anställd. Se i stället skillnaderna - och förstärk dem. Ge företagarna större utrymme att ta sitt eget ansvar, bygga sin egen trygghet och utveckla sina egna idéer. Nyckeln till det är vinst och stimulans.

Låt företagen behålla mer av de värden de skapar. Så blir det snart fler som väljer företag. Först då har vi förutsättningar för att skapa de tusentals jobb som behövs för att klara välfärden i framtiden. Frågan om 3:12-regeln är just nu ute på remiss och vi har inte sett miljöpartiets svar på remissen. Men att döma av Andreas Porswalds artikel hoppas vi som företagare att även miljöpartiet kommer att förslå 3:12-regelns avskaffning.

Torbjörn Larsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons