Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler företagare och växande företag behövs

Annons

Nu ökar företagandet i Sverige. Under år 2004 blev det 10 000 fler företagare i Sverige. Varje år startas fler än 35 000 nya företag i Sverige, varav ungefär 900 i Västmanlands län. Detta är bra men vi behöver ännu fler företag och företagare.

Vårt utgångsläge är gott. I flera ledande internationella undersökningar om villkoren för företagande, innovationer och framtida tillväxt rankas Sverige högst eller bland de främsta i världen.

World Economic Forums Global Competitiveness Report 2004-2005, som beskriver konkurrenskraften i 104 länder, placerar Sverige på en tredje plats. Men vi får inte slå oss till ro, den globala konkurrensen är stenhård. Sveriges väg måste vara att satsa på kunskap och kompetens, inte låga löner.

För att stärka förutsättningarna för företagande och företag så genomför den socialdemokratiska regeringen nu steg för steg ett program för fler och växande företag:

1.Positiva attityder till entreprenörskap

En treårig nationell satsning för att öka intresset för entreprenörskap bland ungdomar har inletts. Satsningen riktar sig framförallt till elever och studenter i grund- och gymnasieskolan och i högskolan. De ska få råd och utbildning i frågor kring entreprenörskap och ges möjlighet att prova på företagande. Totalt satsas omkring 130 miljoner kronor under en treårsperiod.

Satsningen ska genomföras i en bred samverkan mellan olika myndigheter, näringslivets organisationer och andra viktiga aktörer, som exempelvis Ung Företagsamhet.

2. Förbättrad service och administration

Ett handlingsprogram med 291 förbättringar för att minska företagens regelbörda genomförs. Många förbättringar är redan genomförda. Det handlar om enklare regler, färre blanketter och minskat uppgiftslämnande, ökat samarbete mellan myndigheterna, kortare handläggningstider, bättre service och tillgänglighet.

I handlingsprogrammet slår vi också fast att mål ska sättas upp för att minska företagens administrativa kostnader. Alla mål ska ha nåtts senast 2010.

3. Underlätta generationsskiften i småföretag

Det finns ungefär 11 000 företag, varav ungefär 250 i Västmalands län, där företagsledaren är på väg mot pension och har svårt att hitta någon som vill ta över verksamheten. I slutet av december förra året slopades arvs- och gåvoskatten. Det var en kraftfull reform för att underlätta ägarskiften i företagen.

Samtidigt har ett program påbörjats för att underlätta kommande generationsskiften i företag. Programmet kommer att innehålla informations- och rådgivningsaktiviteter och genomförs tillsammans med företagens organisationer.

4. Ökad tillgång på riskkapital

Den socialdemokratiska regeringen stärker tillgången på riskkapital för de företag som befinner sig i skärningspunkten mellan idé och färdig produkt. Närmare två miljarder kronor satsas under en tioårsperiod för att stärka möjligheterna till kommersialisering av forskningsresultat och innovationer. Tyngdpunkten i satsningen är bildandet av bolaget Innovationsbron AB.

5. Satsning på exportstöd till små och medelstora företag

Regeringen förstärker handels- och investeringsfrämjandet med närmare 100 miljoner kronor under året. För att stimulera de små och medelstora företagen att utnyttja sin exportpotential förstärks Exportrådet i år med närmare 35 miljoner kronor. Under året satsar Exportrådet särskilt på att främja internationalisering och export för underleverantörer inom verkstadsindustrin.

6. Sänkt skatt för de små företagen

Vi sänker skatten för småföretagen. Skattereglerna för fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna, reformeras. Totalt kommer förbättringarna att ge 1 miljard i sänkt skatt till småföretagen.

För mig som socialdemokrat är den generösa och generella välfärden en styrkefaktor för Sverige och bidrar till vårt näringslivs framgångar. Den uppfattningen delas inte av moderaterna och uppenbarligen inte heller av de mindre partierna i den borgerliga maktalliansen. Borgerligheten tror att sänkta ersättningar vid sjukdom eller arbetslöshet gör människor kreativa och företagsamma.

Jag tror att det fungerar precis tvärtom. Generösa trygghets- och välfärdssystem står inte i motsättning till, utan utgör en förutsättning för ett gott företagsklimat. Tryggheten är grunden för dynamik, acceptans för strukturomvandling och företagande.

Fler och växande företag stärker förutsättningarna för jobb och därmed rättvisa och välfärd.

Thomas Östros

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons