Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Fler naturreservat hotar skogsbruk"

Annons

Skogsstyrelsen har i dagarna släppt nyheten om att kanske redan till hösten föreslå förbud för skogsbruk på mycket större områden än som i dag är undantagna för att bevara den biologiska mångfalden i de svenska skogarna.

Förslaget talar om ett förbud att idka skogsbruk på ytterligare 450 000 hektar produktiv skogsmark fram till i första hand år 2020, vilket innebär en ökning av tidigare skyddad skogsmark till totalt 2,6 miljoner hektar.

Skogsstyrelsens generaldirektör Göran Enander förklarar i en kommentar att man låtit forskare göra en preliminär bedömning som förmodligen kommer att utmynna i ett förslag till nya tvångsinlösningar av skogsmark för naturreservat i vårt land.

Det är illa använda pengar av staten att köpa skogsmark som sedan skall skötas till höga kostnader.

Naturvärden har ju uppkommit av någon anledning och rätt skötsel är den viktigaste åtgärden för att bevara den biologiska mångfalden. Det klarar skogsägarna minst lika bra som staten, men till en för statskassan billigare penning.

Skogsstyrelsens nya initiativ är därför orimligt.

Vad Göran Enander i sammanhanget helt tycks ha glömt bort är den ömsesidiga förståelse som finns mellan skogsägare, skogsindustri och myndigheter. Och den ligger fast sen en längre tid tillbaka.

Det har bland annat inneburit att de frivilliga avsättningar seriösa skogsägare gör, utan lagar och tvång, numera uppgår till över 800 000 hektar skogsmark. Skogar som på privata initiativ sköts med känsla och lokal kunskap till den biologiska mångfaldens nytta. Till detta kan läggas alla nyckelbiotoper skogsägarna sparar vid kontinuerlig skogsskötsel. Den siffran ligger i dag på mer än 130 000 hektar. Dessa tycks inte alls räknas.

Dessutom har vi alla impedimenten, det vill säga berghällar, myrar, etcetera, där det också finns skog men som genom skogsvårdslagen undantas från skogsbruk. Den ytan uppgår till mer än 4 miljoner hektar. (Siffrorna är hämtade från Skogsstyrelsens egen statistik).

Att statistik och siffror kan tolkas på många olika sätt där det önskade resultatet får bestämma räknesätt och bedömning, är ett välkänt faktum. Så även i det här fallet. Enligt Göran Enander är för närvarande bara en procent av den "svenska skogen" skyddad.

Men det finns andra sätt att räkna. Denna enda procent blir något helt annat om man innefattar bland annat all skogsmark ovan fjällgränsen, samt nämnda impediment. Med dessa enorma områden, som kan sägas vara skyddade lika väl som fastställda naturreservat, blir facit ett helt annat.

Då kan den skyddade skogsmarken i vårt land helt plötsligt uppgå till imponerande 20 procent. Alltså, att jämföras med Göran Enanders "en procent"!

Trä är faktiskt det enda förnyelsebara byggnadsmaterialet som finns. En alltför stor avsättning lägger en kall hand över den

delen av miljövården.

Enanders linje kan ses som ett hot mot inland och glesbygd. Här tas ingen hänsyn till att om ytterligare reservat avsätts, utsläckes entreprenörsskap och riktiga jobb inom skog och trämekanisk industri där jobben behövs som bäst.

Skogsägarna har redan ett hårt tryck på sig genom de regelverk som finns för att idka skogsbruk i Sverige, för övrigt de avgjort tuffaste bestämmelserna i världen. Varje seriös skogsägare ställer upp på regelverket, därom behöver inte Göran Enander hysa något som helst tvivel.

Signalerna till skogsbruket blir fel när man ständigt återkommer med tal om att förbjuda skogsbruk på allt större områden. Bredare register av åtgärder som stimulans till

ännu bättre skogsskötsel och dagliga miljöanpassningar är bara en av många insatser man istället borde ägna kraft och resurser på. Balansen i skogsbruket kontra miljövärden finns redan. Låt oss slå vakt om den.

Ytterligare avsättning av naturreservat kommer osvikligt att slå hårt mot svensk näring och export. Skogen och träindustrin är och förblir en svensk basnäring att vara rädd om, att utveckla och inte begränsa.

Mats Sigvant

Vd för Weda Skog AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons