Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler platser krävs på folkhögskolan

Annons
Ny chans. Kan folkhögskolekurser kan ge unga arbetslösa nya chanser. Bilden visar en sådan satsning.Foto: VLT:s arkiv

Folkhögskolorna har sedan 2010 genomfört ett stort arbete med den nationella satsningen, ”studie- motiverande folkhög-skolekurs” (SMF) som fortfarande pågår. Kurserna är 13 veckors kurser som vänder sig till arbetslösa från 18 år och uppåt.

Majoriteten av deltagarna befinner sig mellan 18-25 år. Från 2010 till 31 december 2013 har 13 512 arbetslösa unga vuxna genomgått kurserna. Av de som deltog 2013, 5 167 deltagare tog sig 52 procent vidare till studier eller arbete, (ur FBR:s rapport för 2013).

Det finns lokala exempel där resultaten är högre.

I Västmanlands län med folkhögskolorna Västerås folkhögskola, Bergslagens folkhögskola och Hästsportens folkhögskola genomfördes verksamhet fram till 31 december för 1068 unga, varav mer-parten på Västerås folkhögskola. Våra folkhögskolor har även ett resultat på 65 procent som tar sig vidare till studier eller arbete.

Som en konsekvens av den ökande andelen deltagare i verksamheten, beslutade riksdagen för år 2013 och 2014 om extra medel, 1000 extra platser årligen, för att bedriva allmän kurs (folkhögskolans gymnasium) för de deltagare som genomgått studiemotiverande folkhögskolekurser.

Det är extra platser för deltagare som inte kunde beredas plats på folkhögskolornas ordinarie allmän kursplatser. Allmän kurs folkhögskolans motsvarighet till gymnasium, har en stark förankring i folkhögskolevärlden men är även kopplat till krav på folkhögskolorna, regeringens förordningstext för folkbildningen.

Vi ser från Västerås folkhögskola och Bergslagens folkhögskola ett Sverige där många unga marginaliseras, där den vanliga skolan inte passar alla, där vet vi att folkhögskolan fyller en viktig roll och skulle kunna spela en än viktigare roll.

Inte minst kan det ses i Sveriges olika förortsområden och orter där brist på framtidstro råder och en gammal ”jag behöver inte utbilda mig” kultur råder. Den utvecklingen kan vi se på våra orter där vi verkar.

Vi kan se det i Västerås, Norberg, Fagersta Köping, Hallstahammar och Surahammar. Det finns enligt vår bedömning ett stort behov av allmän kurs/ folkhögskoleplatser, där vi finns.

Till detta kan läggas att Västmanlands län med en låg utbildningsbakgrund i landet även är underförsörjt på folkhögskoleplatser

Våra folkhögskolekurser är dynamiska kurser, som förändras efter individers behov och omvärlden. Engagemang, tydlighet, uppföljning, närhet och ett bra bemötande är viktiga kännetecken för pedagogernas arbete.

Det är även viktiga aktorer för bra skolresultat enligt sammanvägd internationell forskning. Rapporten ”Synligt lärande” som består av ett stort antal metastudier, av John Hattie är intressant och visar på samma riktning.

Många studerande berättar om hur annorlunda och viktiga folkhögskole- studierna är och varit för dem och understryker.

Med rätt prioriteringar och satsningar tror vi att det finns ett mycket större behov av allmän kurs än vad som visas i den nationella rapporteringen, det vill säga det som i dag genomförs av folkhögskolor. Det finns enligt vår uppfattning ett dolt behov.

Vi tror att fler personer skulle ha behov av folkhögskola och allmän kurs: unga vuxna, människor med invandrarbakgrund och funktionshindrade. Med rätta prioriteringar skulle vi ytterligare kunna öka redan goda insatser.

För detta krävs både fortsatta satsningar, samtal om hur statliga medel används och naturligtvis lokala prioriteringar från varje folkhögskola eller folkhögskolor i samverkan.

Vi vill följande:

• Att satsningen extra folkhögskoleplatser, allmän kurs utökas till 3000 platser och fortsätter under 2015 och 2016.

• Att se över frågan om hur ytterligare medel kan destineras till deltagare och folkhögskoleverksamhet från specifika geografiska områden.

• Att studiemotiverande folkhögskolekurs permanentas från oh med år 2015

• Att se över former för hur allmän kurs prioriteras med befintligt statsbidrag

Nu är det valtider, arbeta för fler folkhögskoleplatser!

Tomas Aronsson.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons