Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flyget behövs i Mellansverige

Annons

Den 19 maj kommer regeringen att lägga fram en transportpolitisk proposition där bland annat statens ansvar för flyginfrastrukturen kommer att behandlas. Vi anser att det är dags att regeringen tar flygets infrastrukturfrågor på allvar och visar att flygplatserna är den förutsättning för tillväxt och regional utveckling som vi vet att de är.

Sedan många år tillbaka har staten utdelat ett driftstöd till de icke-statliga flygplatserna, dels i form av utjämningsbidrag till de sydliga flygplatserna och dels i form av skogslänsbidrag till de nordliga flygplatserna. Sedan 1999 har alla driftbidragsformer till de icke-statliga flygplatserna slagits ihop till ett bidrag som fördelas efter objektiva kostnads- och regionalpolitiska aspekter.

Inför arbetet med den transportpolitiska propositionen har regeringen i en tidigare promemoria deklarerat att tidsavståndet till Stockholm med alternativt transportmedel borde beaktas vid fördelningen av driftbidraget. I samma promemoria indikerar den att kommunala flygplatser inte borde få ta del av driftstödet till de icke-statliga flygplatserna, om det är möjligt att med tåg ta sig till Stockholm inom

2-3 timmar.

Detta skulle i sådana fall innebära att staten frånsäger sig allt ekonomiskt ansvar för de flygplatser som exempelvis Linköping, Västerås, Örebro och Borlänge driver. Motiveringen är att de senaste årens investeringar i järnväg tar över statens ansvar för tillgängligheten till dessa orter.

Vi anser naturligtvis att investeringarna i järnvägen är absolut nödvändiga för att dels skapa större funktionella regioner och samtidigt minska miljöbelastningen. Järnvägen har dock sina begränsningar när det gäller snabba långväga förbindelser med andra länder och avlägsna regioner.

Vi lever i en globaliserad värld vilket gör oss beroende av goda transportförbindelser med övriga världen. Ett minskat statligt engagemang för flygplatserna i Mellansverige kan på sikt innebära en minskad tillgänglighet till internationella marknader, vilket kommer att leda till försämrade förutsättningar att behålla och etablera internationella företag på orter utanför storstadsregionerna.

En sådan utveckling kommer att hämma regionförstoringen i Mellansverige, med ökade kostnader och minskade intäkter för både stat och kommuner som följd. Att därför använda avståndet till Stockholm som bidragsnyckel leder till egendomliga resultat ur tillväxtsynpunkt.

Flygplatserna i våra regioner utgör även en viktig beredskapsfunktion. Betydelsen av att kunna flyga in material och personal direkt till områden som utsatts för någon typ av katastrof fick vi dessvärre bevittna under årets första månad.

Den ekonomiska och mänskliga katastrof som stormen Gertrud förde med sig saknar motstycke i modern svensk historia. Vi är dock övertygade om att det mänskliga lidandet och de ekonomiska förlusterna av stormen hade blivit ännu värre om det inte hade funnits en god flygplatskapacitet och beredskap i Kronobergs län.

Likartade katastrofer kan naturligtvis hända i Stockholm, eller dess angränsande regioner. Är det då inte rimligt att staten delar det finansiella ansvaret med kommunerna och regionerna för de flygplatser som utgör denna beredskapsfunktion?

Statens kostnad för driftstödet till landets samtliga icke-statliga flygplatser uppgår i år till drygt 100 miljoner kronor, vilket motsvarar tre promille av den samlade kommunikationsbudgeten.

Av dessa 100 miljoner kronor går knappt tolv miljoner kronor till de fyra flygplatser som enligt våra uppgifter riskerar att bli utan stöd. Är tolv miljoner kronor för mycket pengar för att säkra en internationell tillgänglighet från berörda orter och samtidigt bibehålla en infrastrukturell beredskap i några av vårt lands starkaste tillväxtregioner?

Staten måste ta sitt ansvar och dela det ekonomiska ansvaret för landets flygplatser, oaktat om staten själv driver flygplatsen eller om kommuner och regioner tagit på sig detta ansvar.

Ulla Persson

Lena Micko

Mats Sjöström

Peter Hultqvist

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons