Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flyktingamnesti nödvändig

Annons

Den 14 september debatterar riksdagen förslaget om flyktingamnesti. Över

157 000 människor har skrivit under uppropet i den största namninsamlingen

i Sverige sedan 1960-talet. I Västerås kommer en stor demonstration att äga rum i dag, den 10 september.

I hela landet har tusentals slutit upp i lokala manifestationer, kravet delas av fem riksdagspartier och har även många tysta sympatisörer inom socialdemokratin. Men i stället för att ta ansvar för den flyktingpolitiska katastrof som pågår här och nu, i denna sekund, hänvisar socialdemokraterna till de utgifter som en amnesti skulle innebära.

Den kalkyl som presenterats får oss att undra över utsikten från finansdepartementet. Precis som inför Perssons befarande "sociala turism" står, enligt socialdemokraternas kalkyler, horder av tärande människor vid landets gränser och bara väntar på att välla in och kasta sig i våra sociala skyddsnät. Finans-departementets fantasiberäkningar bygger också på en rad vanföreställningar om utlänningsnämndens ordinarie arbetstakt och kostnader. Genom att presentera en osannolik ekonomisk kalkyl

i stället för att se varje människa som en resurs ger socialdemokraterna legitimitet åt de främlingsfientliga krafter som finns i Sverige.

Men människor är inte dyra. När en flykting som gått under jorden börjar jobba vitt i stället för svart genereras skatte-inkomster. När unga får börja gå i skolan blir de nya goda medborgare i stället för gömda barn. När de som väntat i limbo under orimlig tid får amnesti innebär det stora lättnader för sjukvård och psykiatri. Exemplen är många.

Situationen för gömda flyktingar och asylsökande i dagens havererande system är katastrofal. Tusentals människor befinner sig utanför de trygghetssystem som vi själva tar för givet, de blir utnyttjade på den svarta arbetsmarknaden, de kan inte gå i skolan, de nekas vård och kan inte polisanmäla de brott de blir utsatta för.

Sveriges nuvarande flyktingpolitik är varken människovärdig eller rättssäker och har upprepade gånger blivit kritiserad av Europadomstolen och FN. En flyktingamnesti är nödvändig inför den nya asylprocess som ska införas under våren 2006, då domstolar ska behandla överklaganden av Migrationsverkets beslut. Asylprocessen i Sverige har länge varit ett nålsöga där människor som flytt från krig, diskriminering, dödshot och förtryck har behandlats som tärande inkräktare. Beviskraven har varit orimliga och nio av tio ansökningar har avslagits, detta trots att många har giltiga skäl att få stanna i landet enligt såväl svenska lagar som internationella konventioner.

En amnesti åt de flyktingar som väntat längst eller gått under jorden är nödvändig inför den nya reformen. De instanser som ska ta över måste ha en rimlig arbetsbörda när de startar sin verksamhet. Allmänna amnestier har utfärdats åtskilliga gånger tidigare i Sverige, både av borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Besluten baserades på humanitära avväganden snarare än ekonomiska och någon sifferexercis ansågs inte nödvändig. Vi vill vrida klockan tillbaka till tiden före Ny demokratis intåg i Sveriges riksdag, då den snåla och fientliga flyktingpolitiken först etablerades och så småningom adopterades av socialdemokraterna.

Fem riksdagspartier står bakom den motion om flyktingamnesti som ska debatteras i riksdagen den 14 september. Ungdomsförbund, sjukvårdspersonal, religiösa församlingar, invandrarföreningar och enskilda har på kort tid organiserat sig för att ge gömda flyktingar och asylsökande en fristad och ett värdigt liv. Socialdemokratierna framstår som alltmer ensamma i sitt motstånd.

Mehmet Kaplan

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons