Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flytta hem och säkra jobben, Vattenfall

Annons

Vattenfall gjorde en vinst på 26,3 miljarder kronor år 2005. Jämför detta med att fastighetskatten drar in 25 miljarder kronor. Av detta förstår vi att det är en enorm vinst Vattenfall håvar in.

Det är alltså gigantiska summor som förs över från elkonsumenter och konkurrensutsatt industri till någonting diffust. Ett gammalt svenskt trumfkort spelas bort. Företrädare för basindustrin talar om att investeringsviljan blir nedsatt, på sikt kan jobb vara hotade.

Avsikten med avregleringen 1996 var att konkurrensen skulle bli prispressande till förmån för konsumenterna. Priserna har sedan dess mer än fördubblats. Inflationen under perioden är tio procent.

Marknaden kan inte heller kallas konkurrensutsatt. Vattenfall, E-on och Fortum äger tillsammans 90 procent av de svenska kraftverken. Vi vet dessutom att 349 chefer hos Fortum har ett optionsprogram, där optionerna stiger i värde med stigande vinst för företaget. Vardera chef kan kvittera ut 13 miljoner kronor. Sådant är prishöjande och inte prispressande.

Fortum och E-on är utlandsägda och det blir Vattenfall som får ta det svenska politiska och sociala ansvaret.

Vattenfall investerar i Tyskland, flyttar samhällen, bryter brunkol, driver fyra kolkraftverk som är listade hos Världsnaturfonden som smutsiga när det gäller växthusgasen koldioxid. Vattenfall sysselsätter 24 000 personer på kontinenten och 8 000 i Sverige.

Merparten av Vattenfalls vinst görs i Sverige, och här är det vårt rinnande vatten som är den stora inkomstkällan.

Sverige är inte självförsörjande på el, vi exporterar sommartid men importerar på vintern, torråret 2003 nettoimporterade vi 13 terrawattimmar, enligt TT.

Enligt IVA:s branschstudie behövs utbyggnad med minst 40 terrawattimmar för att garantera en säker tillgång på el under hela året. För detta fordras till exempel 6000 havsbaserade vindkraftverk om valet blir ett sådant alternativ. (Vindkraftsutredningen SOU 1999:75 )

Vattenfalls utbyggnadsplaner för Sverige är långt ifrån detta behov, och av detta kan konstateras att det finns för många politiska låsningar i Sverige mot utbyggnad. En utbyggnad ger elöverskott, prispress och lägre priser. Siktet skall ställas in på detta.

Junilistan föreslår ny folkomröstning om kärnkraften. Junilistan har inte tagit ställning till för eller emot, det får väljarna avgöra. Nu råder andra förutsättningar än vid omröstningen 1980, växthusgaser har blivit ett allt mer hotande problem.

Dessutom byggs det 30 nya kärnkraftsreaktorer runt om i världen, bland annat en reaktor i Finland och många anser att kärnkraften har blivit säkrare.

Vindkraft, vågkraft med mera är andra alternativ. Den debatt som föregår en omröstning är nyttig, ett antal frågetecken rätas ut och vi kommer att erhålla en tydlig energipolitik.

Låt svenska folkets Vattenfall avveckla sina miljöförstörande engagemang utanför Sverige och koncentrera sig på uppgiften att förse svenska folket med hög självförsörjningsgrad samt billig och miljövänlig el. Ett lands jobb, välstånd och energitillgång hänger tätt samman.

Tord Wiklund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons