Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flytta ut statliga jobb i landet

Den 31 mars presenterade Parlamentariska landsbygdskommittén sitt delbetänkande.

Annons
Kanutvecklas  bättre.  Bilden visar igenvuxen lekpark framför en nedlagd skola i Norrbotten. Foto: TT

Kommittén, som består av samtliga riksdagspartier, ska lämna förslag till en samman-hållen politik för Sveriges landsbygder.

Vi är glada över att kommittén är helt enig. Sveriges landsbygder förtjänar att politiken drar åt samma håll.

I delbetänkandet beskriver vi utvecklingen de senaste 40 åren. Vi kan konstatera att Sveriges landsbygder står inför omfattande utmaningar.

Vi ser att den hittills förda politiken, oavsett partifärg, inte har mäktat med att skapa förutsättningar för att människor ska kunna bo, leva och driva företag i hela Sverige.

Det är därför hög tid för en politik som bättre realiserar landsbygdernas möjligheter till utveckling och tillväxt. Landsbygderna har dessutom stora värden.

Här finns en stor del av den svenska exportindustrin och växande tillväxtnäringar i form av jord, skog, malm och besöksnäring. Genom att vi är överens i kommittén har våra ställningstaganden goda möjligheter att bli verklighet.

I delbetänkandet gör vi följande ställningstaganden:

• Tillgången till bredband är avgörande för att hela landet ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Den digitala klyftan mellan stad och land tenderar att öka.

I dag finns ett mål om att 90 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband senast 2020. Målet är inom räckhåll.

Vi vill gå vidare och uppmanar därför regeringen att formulera ett nytt mål där hela befolkningen ska ha tillgång till digital infrastruktur med hög över-föringskapacitet senast 2025. Utan ett sådant mål blir det omöjligt att hävda att Sveriges landsbygder ska leva.

• Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna. Det gäller både privata och offentliga verksamheter. De växande regionala obalanserna riskerar att leda till allvarliga svårigheter att rekrytera kompetent arbetskraft.

Kvinnor och män som vill bo kvar på landsbygden ska ha möjlighet att skaffa sig högre utbildning utan att flytta. Universitet och högskolor bör ges ett förtydligat uppdrag att tillhandahålla mer flexibla lösningar för högre utbildning. Gärna i samverkan med lokala och regionala aktörer.

• Staten har dragit sig tillbaka från landsbygderna snabbare än vad befolkningen och näringslivet har gjort. Vi vill att den utvecklingen får ett stopp.

Vi anser att staten har mycket att tjäna på en god närvaro i hela landet. En ökad statlig närvaro i hela landet skulle minska avståndet mellan förvaltningen och medborgarna och dessutom säkra kvalificerade arbetstillfällen.

En decentraliserad förvaltning med kompetens om regionala och lokala förhållanden är grunden för ett Sverige som håller ihop. I ett första steg bör regeringen säkerställa att de statliga jobb som i dag finns i Sveriges landsbygder får finnas kvar.

I nästa steg bör regeringen omlokalisera såväl hela myndigheter som vissa funktioner från Stockholm

Här kan Danmark fungera som förebild. Där har regeringen nyligen fattat beslut om att flytta 3 900 statliga jobb från Köpenhamn till cirka 40 orter runtom i hela Danmark.

Staten behöver bli bättre på att styra för att möta landsbygdernas behov och möjligheter. Även om statens olika aktörer och myndigheter gör rätt utifrån sina uppdrag så har det samlade resultatet inte blivit tillväxt i hela landet.

Parlamentariska landsbygdskommittén kommer i vårt fortsatta arbete att föreslå mål och en ny styrmodell för hur en sammanhållen politik ska organiseras. En framgångsrik landsbygdsutveckling kräver ett system- perspektiv där enskilda insatser och åtgärder sätts in i ett sammanhang och som utgår från att Sverige faktiskt ser olika ut.

Vi har överlämnat vårt delbetänkande till regeringen. Nu återstår arbetet med slutbetänkandet som ska överlämnas i januari 2017.

En del av vårt arbete blir att under maj och juni genomföra dialogmöten på olika platser i landet. För oss är just dialog en avgörande del av arbetet.

Johan Persson (S) Åsa Coenraads (M)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons