Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fokusera på kunskap i skolan

Annons

De senaste rapporterna om resultaten i Västerås skolor är oroväckande. Allt fler elever går ut grundskolan utan godkända betyg och allt färre når de högre betygen. För matematikämnet är resultaten ännu mer oroväckande. Hela 14 procent av Västerås elever har underkänt i matematik. Särskilt för ingenjörsstaden Västerås är detta ett bakslag eftersom vi till och med har fler underkända än genomsnittet i Sverige. Här krävs det krafttag.

Vi har en trend där resultaten blir allt sämre. För att vända detta krävs det att vi alla hjälper till. Det handlar om större delaktighet och samarbete med föräldrar, tydligt stöd för dem som behöver i skolan och en kraftsamling av alla resurser som finns omkring barnen.

Vi måste också ta tillvara de goda exempel som finns i Västerås. Vi har flera skolor med utmärkta resultat, till exempel Rönnbyskolan, Kunskapsskolan, Fryxellska skolan och Irstaskolan.

Vi i Västeråsalliansen vill därför:

* Ge ökad beslutsrätt till rektorerna.

* Införa ett obligatorisk test i årskurs 3 för att kontrollera kunskaperna i svenska och matematik.

* Att de elever som inte når kunskapsmålen tidigt skall erbjudas extra stöd.

* Att de elever som inte når godkänt i ett flertal ämnen skall erbjudas ett extra år i grundskolan.

* Att skolan erbjuder skriftliga omdömen till alla elever från årskurs 1.

* Att om en skola läggs ned skall friskoleetablering erbjudas i god tid.

* Att Västerås stad tydligt stödjer skolornas agerande och användande av alla lagliga möjligheter i arbetet att få bukt med skolk, mobbning och sexuella trakasserier.

* Att Västerås stad utarbetar en strategi i syfte att behålla våra landsbygdsskolor.

Elisabeth Unell (m), Agneta Berliner (fp), Solveig Nygren (kd), Viktoria Skure-Eriksson (c), Ylva Peltonen (mp)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons